Barnehage på Biristrand nå

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerRådmannen har lagt fram sitt forslag til «Revisjon av utbyggingsplan for barnehager 2013-25». Den skal behandles i UFO på tirsdag.

Vi ser her at rådmannen gjør en vurdering av behov og grunnlag for en barnehage på Biristrand, men ender opp med å frafalle dette.

Som det står i saksframlegget har småbarnsforeldre i mange år tatt til orde for etablering av barnehage på Biristrand. Våre argumenter for dette er gjort godt kjent i media, og argumentene er som rådmannen skriver relevante i forhold til dagens barnegrunnlag, kjørevei for foreldre og ønske om utvikling av et lokalsamfunn.

Det er i dag underdekning av plasser i Biri krets. Det er derfor opprettet 13 midlertidige plasser i Biri krets. I kommunestyret i april 2015 (40/15) ble det vedtatt at det skal etableres barnehage på Biristrand når barnetallet i Biri krets øker

Ved ikke å velge å etablere barnehage på Biristrand velger rådmannen å overse vedtaket i kommunestyret. Dette finner vi meget underlig. Han velger også overse behovet for kommunale tjenester i form av barnehage i den nordre delen av kommunen. Han velger også å gi barna i denne delen av kommunen betydelig dårligere tilbud enn barn i andre deler av kommunen.

Vi har presentert for Barnehagekontoret ledige lokaler her på Biristrand som kan brukes til barnehage, og representant fra Barnehagekontoret har vært og sett på dette. Vi synes det er merkelig at dette ikke er beskrevet eller vurdert i dokumentet.

Vi ber om at rådmannen straks følger opp vedtaket fra kommunestyret 2015. En barnehage i tilknytning til skolen, gjerne som et oppvekstsenter, vil kunne gi barna på Biristrand et likeverdig tilbud. En barnehage vil gi framtidig vekst både i form av økning av innbyggerantallet på Biristrand og økte inntekter til kommunen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags