Gå til sidens hovedinnhold

Innspill til helse- og omsorgsplan

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Til Gjøvik arbeiderparti: Dagens investeringsplan innen helse- og omsorg sier at beboere i Biri skal flytte ut 2016/2017 og tilbake i 2020. Det er liten forståelse for at beboerne i Biri skal flytte ut i 2016/2017 og først tilbake i 2020.

Med dagens kunnskap må det være mulig å flytte pasientene, rive, og bygge på raskere tid enn 3 år.

I helse og omsorgsplanen 2025 står det at man skal utvikle omsorgssenter som en sentral plass i de lokalsamfunn de er en del av. Hva med denne utviklingen i Biri? Videre i denne plan står det at Gjøvik skal ha:

- desentralisert tjenestetilbud.

- økt aktivitetstilbud.

- samspill og partnerskap med nærmiljøet

- tjenester som gjør at innbyggere så lenge som mulig skal kunne bo hjemme.

- miljørettet helsevern.

- demens vennlig samfunn.

- flere heldøgns omsorgsplasser.

Da byggingen skal ta så lang tid, vil dette gå utover Gjøvik sine innbyggere i Biri. Omsorgssenteret vil ikke ha noen sentral plass. Det lokale samspillet mellom senteret og hjemmesykepleien vil ikke være tilstede. De som trenger dagsenter plass vil ikke få dette tilbudet på mange år og som ofte er avhengig av det i nuet. Demente som ofte trives best i kjente omgivelser, vil ikke kunne få et tilbud i Biri som kan gjøre at de kan bo lengre hjemme. Rehabilitering, folkehelsearbeid og forebyggende tiltak kan man også stille spørsmål ved, da et senter av betydning for bygda skal være borte i så mange år.

Derfor er det viktig for oss nå at prosessen går raskest mulig i Biri og Snertingdal da dette er prosesser som påvirker hverandre. 32 plasser på Biri bør derfor etableres snarlig. Dette bør være 16 sykehjemsplasser og 16 heldøgns bemannet omsorgsboliger. Videre bør det gjøres en helhetlig vurdering av hvilke boliger som skal ligge på Sigstad plassen. Hvor det i dag er omsorgsboliger og ungdomsboliger. Her kan bekken legges i rør og fylles igjen og åpne for økt bygging av omsorgsboliger. Viktig å tenke helhetlig og fremover. Videre å tenke økonomisk. Gjør man flere ting samtidig vil dette innebære effektivitet i forhold til tid og kostnader. Vi bør passe på å investere nå som renta er historisk lav.

Forslag til vedtak. Bygging av nytt omsorgssenter på Biri fremskyndes, slik at beboerne kan flyttes tilbake så raskt som mulig, minimum et år tidligere enn planlagt. 32 plasser gjøres om til følgende: 16 sykehjemsplasser og 16 heldøgns bemannet omsorgsboliger. Det lages en helhetlig plan for området rundt omsorgssenteret som innbefatter Sigstadplassen.

Kommentarer til denne saken