Biodieselkrisen er over oss. En meget forventet krise. Dyrking av oljevekster til 20 % innblanding i alt vårt bildrivstoff ville kreve et areal tilsvarende tre firedeler av Norges samlede dyrkede areal. Dyrking av mais og sukkerrør til biodrivstoff er enda mer arealkrevende. De som har klima til å dyrke råvarene vil forståelig nok også ha biodrivstoff til sin egen bruk. Dessuten er det ikke slik at verdens behov for mat avtar i takt med at vi øker bruken av biodrivstoff. At markedet tilpasser seg ved å hugge ned regnskog for å dyrke mer planteoljer og sukkerrør, burde ikke forbause noen.

En annen meget viktig side av dette, er at å omgjøre biomasse til bildrivstoff er energikrevende, og til dels svært energikrevende, prosesser. Annen anvendelse, som det å erstatte brunkull og kull med biomasse i for eksempel verdens mange varmekraftverk, reduserer klimagassutslippene med både to og fem ganger så mye som det å gjøre de om til drivstoff. Av klimahensyn burde det egentlig vært straffbart å sløse så voldsomt med energien i svært sparsom og dyrebar biomasse, som det å gjøre planteoljer, mais, sukkerrør og tre, om til drivstoff for biler og fly.