I går åpnet Jonas Gahr Støre og Rigmor Aasrud det nye pumpeanlegget på Energigården i Gran. Det er flott at bioenerginæringen er på vei opp igjen og det er gledelig at Energigården nå kan selge både biodiesel, bioetanol og biogass fra egne pumper.

Særlig etter at den regjeringen Støre og Aasrud var medlemmer av i 2009 avlivet Uniol og Habiol da de fjernet avgiftsfritaket på biodiesel i statsbudsjettet. Det kom som et sjokk på bransjen da avgiften, som var et ultimatum fra Stoltenberg til regjeringspartnerne, ble innført helt uten konsekvensutredning. Den var ikke basert på miljøhensyn, men et forsøk på å finne kostnadsdekning i statsbudsjettet. I ettertid er det fremkommet at avgjørelsen var godt pushet av oljelobbyen.

Dette budsjettet stemte samtlige representanter fra Ap i Oppland for – i tillegg til SVs Aksel Hagen og Senterpartiets Anne Tingelstad Wøien (voteringsresultatet var først 85-84, noe som kunne tyde på at det var en utro tjener blant de rødgrønne, men en gjennomgang av voteringsutskriften viser at alle de rødgrønne stemte for regjeringens forslag. Etter hvert viste det seg at en av AP-representantenes stemmer ikke var registrert.)

«Avgiften var den som drepte biodieselsatsingen i Norge på produksjonssiden,» sa administrerende direktør i Habiol og styreleder i Uniol, Terje Johansen i Teknisk Ukeblad i mars 2010. Hadelandsselskapet var største eier i den kriserammede bedriften Uniol og hadde pumpestasjoner på Jevnaker og i Mohagen. Totalt tapte Habiol 62 millioner i form av egenkapital og lån på konkursen i Uniol.

Monumentene over de rødgrønnes satsing på biodrivstoff er lette å finne, og Støres besøk på Energigården er rett og slett ikke troverdig. Besøket på Energigården sett i lys av historien demonstrerer med all mulig tydelighet at de rødgrønne ikke evner å gi næringslivet i Oppland den forutsigbarheten det trenger.