Behold storkjøkkenet i Vestre Toten

Av
DEL

Leserbrev Etter å ha besøkt storkjøkkenet på Gimle og fått innsyn i deres gjøren og laden, er jeg virkelig imponert. Dette må ut til alle. Jeg vil derfor skissere noen hovedpunkter som er nedfelt i en rapport fra storkjøkkenet. Deres arbeidsprinsipp er hele tiden å utvikle tjenester i takt med innbyggernes behov. Dette har de lang tradisjon på. Storkjøkkenet har 14,5 årsverk. De produserer til sju omsorgsboliger, ett sykehjem med to avdelinger, ett helsehus med korttidsavdeling, middag til hjemmeboende i Vestre og Østre Toten. Storkjøkkenet har et moderne produksjonskjøkken med nytt og moderne utstyr.

Noe av Storkjøkkenets tilbud til brukerne:

Storkjøkkenet lager retter fra bunnen av, med egenutviklede oppskrifter.

Storkjøkkenet produserer næringsrik mat som selvfølgelig er tilpasset hver enkelt bruker / beboer.

Storkjøkkenet viderefordeler fallvilt som de bruker i produksjonen.

Storkjøkkenet lager hjemmebrygget øl, småkaker og sylte til jul og andre høytider.

Storkjøkkenet produserer kveldssupper og energi- og proteinrike supper som kan bestilles.

Rådhuskantina får hjemmeboende-porsjoner til salg. I tillegg får de flere retter i bulk (storproduksjon) som serveres i kantina.

Storkjøkkenet leverer ut mat til pårørende som sitter og våker i avdelinger i institusjonene.

Storkjøkkenet lager smoothie til institusjonene og omsorgsboliger.

Alle avdelinger, omsorgsboliger og Bøverbru barnehage kjøper alle sine kolonialvarer gjennom storkjøkkenet, noe som er tidsbesparende og mest økonomisk for dem.

Eina dagsenter kjøper hver mandag middag, suppe/dessert fra storkjøkkenet.

Storkjøkkenet leverer mat til hjemmeboende på døra/kjøleskap en dag hver uke, samtidig som de kjører bulk til omsorgsboliger og sykehjem.

Storkjøkkenet har begynt med formkost til brukergrupper som har behov for flytende eller moset mat. Storkjøkkenet i VTK er de eneste i Gjøvikregionen som lager denne formkosten.

Samarbeidspartnere:

Storkjøkkenet samarbeider med ressurssykepleier i kommunen, har hjemmebesøk og er med på å veilede i forhold til kosthold vedr. kreftpasienter, slagpasienter, Parkinson, underernæring, feilernæring, ALS pasienter, MS og kostrelaterte sykdommer.

Storkjøkkenet samarbeider med hjemmetjenesten og mestringsteam.

Storkjøkkenet har et samarbeid med Frisklivsentralen med Bra Mat kurs.

Det er etablert et samarbeidsforum som involverer fysio/ergo, omsorgsavdelingen, frivilligsentralen og storkjøkkenet med informasjonsmøter til 78-åringene i kommunen. Der holder storkjøkkenet foredrag om kosthold, beriking i forhold til underernæring med mer. De kan kjøpe middag, suppe/dessert gjennom storkjøkkenet. Dette er viktig da vi vet at eldrebølgen kommer raskt.

Storkjøkkenet tilbyr lærlingeplasser.

Konklusjon: Det er ingen tvil om at VTK bør ha en egen mat og måltidspolitikk for å sikre kommunens innbyggere en god matomsorg. Dette ivaretas best ved å beholde og utvikle mat fag kompetansen i egen kommune. Denne unike kompetansen finnes nå i Vestre Toten kommune. Dette er forebygging. Kompetansen må bli der og videreutvikles der.

Innlegget er forkortet, red. anm.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags