Beskyldinger og bortforklaring?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevI OA 23.6. gir både Bodil Røstelien og Vesla Juve, Arbeiderpartiet skylden for problemene i Land Barnevern. Dette er beskyldninger jeg ikke har hørt eller sett dokumentasjon på verken i kommunestyret og kontrollutvalget. Røstelien og Juve bes derfor om å dokumentere sine påstander.

Da barnevernssaken kom opp på slutten av 2016, kom den like overraskende på alle partiene, og det har vært tverrpolitisk enighet om å ha fokus på å løse saken til barnas beste. Da kontrollutvalget innvilget den nå avgåtte rådmannen ekstra tid for å dokumentere sitt syn, var det nærliggende å tenke seg at han kunne legge fram dokumentasjon på at politisk ledelse hadde blitt informert på et tidligere tidspunkt, uten å ha reagert. Slik informasjon kom ikke, og han satt dermed igjen med ansvaret.

I etterpåklokskapens lys er det selvfølgelig beklagelig at denne saken ikke kom opp tidligere. Men det er ikke forbeholdt den politiske ledelsen i kommunen å stille kritiske spørsmål om forhold som ikke fungerer. Her har alle innbyggere mulighet til å si ifra.

At ordføreren har hatt en stri tørn med barnevernssaken er det ingen tvil om, men har han ikke også selv bidratt til dette? På siste møtet før barnevernssaken eksploderte, vedtok kommunestyret med 16 mot 10 stemmer å legge ned hovedutvalg for levekår. Det medførte at Formannskapet fikk hele belastningen med barnevernssaken, uten å kunne støtte seg på hovedutvalg for levekår.

Røstelien skriver at «Vi gikk ikke til valg for å fjerne eiendomsskatten, men for å få et skifte.» Påstanden stemmer ikke med innholdet i folderen «Sammen for skifte», som fire partier sto bak i 2015. Om vi tar for oss kapitlene i nevnte folder er det som følger:

•Vi ønsker endring

Greit nok. Hva fikk dere?

•Vi vil ha tilbake demokratiet

I dette ligger det en påstand om at mens AP hadde ordføreren, så var Nordre Land kommune udemokratisk styrt.

Hva er mer demokratisk i denne perioden enn i forrige? At antall folkevalgte organ er redusert med 5? At antall kommunestyremøter er redusert slik at nettene må tas i bruk for å fatte vedtak?

•Vi har som mål å fjerne eiendomsskatten

Hvordan gikk det? Og hvorfor har aldri eiendomsskatten for næringslivet vært inne i de tallene som dere har brukt i budsjettsammenheng? I valgmateriellet skilte dere ikke mellom privat og næring.

•Vi vil legge til rette for flere arbeidsplasser i Nordre Land

Derfor flyttet dere 12-13 kompetansearbeidsplassene i barnevernet til Gjøvik?

•Vi vil ha raskere planprosesser og mindre detaljstyring

Har det blitt det med færre ansatte?

•Vi vil ha fokus på skole og helse

Derfor har dere lagt ned hovedutvalg for levekår, klientutvalg mm?

Så spørs det da om «Sammen for skifte» også blir slagordet neste gang☺

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags