Barnevern – jeg roper et varsko

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger 

I løpet av de seneste årene har det poppet opp private firma som leier seg inn til barnevernet. Det kan være flere årsaker til det. Dårlig rekrutteringer til ordinære jobber som barnevernspedagog i kommunene. Et ønske fra de private firmaene å bli mer profesjonelle. Et ønske fra de private firmaene å tjene mer penger enn de gjør som kommunalt ansatte barnevernspedagoger.

Det har de seneste årene blitt skapt en økonomisk binding mellom barnevernet og private firma.

Det er forskjellige måte å gjøre det på. Barnevernspedagoger eller sosionomer danner sitt eget enkeltmannsforetak, hvor de leier seg inn til kommuner. Eller firma med titalls ansatte, som driver profesjonelt og deler ut utbytte til sine ansatte/medeiere. Jeg har sjekket opp økonomien i ett av disse selskapene. Det er altså slik at tidligere barnevernsansatte lager seg egne firma for å leie seg inn til barnevernet. Og hvorfor gjør de det? Er det for at det blir flinkere i jobben sin dersom de har private firma? Er det for at jobben blir lettere? Er det for at de blir flinkere til å gå inn tidlig og unngå omsorgsovertakelser? Hva er grunnen til at disse firmaene popper opp.

Det er jo ingen, så langt jeg kan se, som har problematisert dette tidligere. Ingen. Det har skjedd en stille revolusjon, hvor barnevernsansatte får doblet lønnen sin fordi de leier seg inn til barnevernet.

Ingen har påpekt dette før jeg gjør det nå, så langt jeg kan seg. Ingen har reagert, ingen har problematisert det, ingen har funnet det underlig, ingen har funnet det problematisk.

Som jeg også skrev i går er det en økonomisk binding mellom sakkyndige og barnevernet. De sakkyndige er ofte lønnet av kommunene, og kommunene forlanger resultater. Det er fra min side klinkende klart at disse sakkyndige, psykologer og psykiatere har en alt for tett økonomisk binding til barnevernstjenesten. Det har formodningen for seg at det er lettere for de sakkyndige å lande ned på et resultat kommunene forventer. Og derved blir det flere omsorgsovertakelser. De sakkyndige er egentlig inhabile gitt deres tette bånd til barnevernet. Det var en reportasje om dette på NRK for noen år siden, men så vidt meg bekjent er har det ikke kommet til noen endring eller forbedring. Det fortsetter som før.

Dette går sterkt ut over foreldre som egentlig har gode nok omsorgsevner, men som blir nedsablet av sakkyndige som er inhabile i den forstand at de er ansatt og betalt av kommunen.

Hva gjelder disse som via enkeltmannsforetak eller større firma som leier seg inn som «barnevernskonsulenter», er de direkte involvert i saker. De jobber med saker som om de var vanlig ansatte.

Jeg undrer meg også over at ingen i barnevernet har problematisert dette. Jeg mener, du jobber i kommunen, i barnevernet, og så kommer det en inn som har eget firma som tjener langt mer enn deg. Er det ingen i barnevernet som reagerer på dette? Er det ingen som spør hvorfor skal hun ha dobbelt så mye lønn som meg, når hun gjør akkurat samme jobben. Akkurat samme jobben.

Jeg har en vag anelse om at de innleide produserer flere omsorgsovertakelser enn de fast ansatte. Dette baserer jeg på anekdotiske bevis fra min egen praksis. I en kommune har den innleide langt flere saker hvor det fører til omsorgsovertakelse enn de som er fast ansatt i kommunen.

Det er altså pengene som styrer. I saker som gjelder liv og død for foreldre og barn, er det pengene som styrer. Når det gjelder psykologene og psykiaterne, de sakkyndige dreier veldig mye seg om penger. De får betalt opp mot 100.000 kroner for et enkelt oppdrag. Og nå, altså, ved inntredenen av private enkeltmannsforetak og firma kan man mistenke og også legge til grunn av det er det penger som styrer barnevernets håndtering av saker.

De innleide er altså avhengig av å produsere resultater. Og de resultatene får de. Fordi de er avhengige av å tjene penger på det de gjør. En omsorgsovertakelse gir status i miljøet, kan jeg tenke meg. En undersøkelsessak hvor man er aggressiv overfor foreldrene, viser hvem som er sjefen, gir status i miljøet.

Penger har ingen plass i barnevernet. Synlige penger har ingen plass. En privatpraktiserende barnevernspedagog som leier seg inn kan tjene opp mot 500.000 kr i året, noen, fordi de også er medeiere i firmaene, kan tjene opp mot 600.000–700.000 kr på å leie seg inn til kommunene.

Penger gjør noe med mennesker. Det tåklegger barmhjertighet og en god nok forståelse, både overfor barn og foreldre. Jeg har sett at de privat ansatte er aggressive, jeg merker tydelig at de er mer aggressive enn ordinært ansatte i kommunen.

Og når penger korrumperer og tåkelegger fornuften blir vi etter hvert som samfunn ute å kjøre.

En kan ta eksempel i forskning. En forsker må være totalt fri for bindinger i sitt arbeid. Hans eneste mål er å forske fram et resultat. Dersom han føler seg bundet av resultater i form av penger, er han ikke lenger forsker. Han er en lakei for de store firmaene.

Slik er det nødvendigvis også i barnevernsretten. Barnevernet skal forsøke å finne fram til sannheten om den familien de undersøker. Penger gjør undersøkelsen skitten. De privat innleide må levere resultater for at rådmannen gir dem fortsatte kontrakter. Jo flere resultater, jo flere kontrakter, jo flere penger.

Er det noe sted i samfunnet vi ikke kan ha det slikt er det i barnevernet. Og noe må gjøres med det. NÅ.

Noen må rope varsko her. Disse private firmaene må bort. Vi må få vanlige barnevernsansatte som ikke har noen interesse i sakene, ingen økonomiske interesser. Jeg roper et varsko.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags