Gå til sidens hovedinnhold

Hva gjør du for mangfoldet, Lysbakken

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

SV har denne våren uttrykt bekymring for økt konsentrasjon på eiersiden i private barnehager. Men har de selv reelle løsninger for hvordan mangfoldet i sektoren skal ivaretas?

I 2011 endret mye seg i barnehagesektoren. Årsaken var valg den rødgrønne regjeringen – med SV bak spakene i Kunnskapsdepartementet – gjorde:

Det ble opp til lokalpolitikerne å prioritere barnehage opp mot andre kommunale oppgaver som brøyting av veier, vedlikehold av skoler og sykehjem – og lønn til de ansatte som kommunen rår over, herunder lærere og sykepleiere.

Etableringsfriheten for private barnehager forsvant. Det var ikke lenger gitt at en privat barnehageeier hadde rett til driftstilskudd selv om barnehagen var godkjent for drift.

Begge disse endringene har gjort rammevilkårene vanskeligere for både private og kommunale barnehager. De har gjort det vanskeligere for nye gründere å komme inn i sektoren. Og det har gjort det vanskeligere for de som allerede er der til å forbli i sektoren.

Sånn sett er det en viss realisme i SV og Audun Lysbakkens bekymring for mangfoldet i sektoren.

For øvrig er flere av påstandene om barnehagesektoren fra SV modne for en grundig faktasjekk, i god tid før velgerne skal ta sine valg 11. september. For:

Det er ikke slik at ansatte i private barnehager generelt har dårligere lønns- og arbeidsvilkår (inkludert pensjon), selv om Audun Lysbakken gir inntrykk av det. Det er ordnede lønns- og arbeidsforhold i private barnehager og om lag 95 prosent har tariffavtaler med fagforeningene. Blant annet er 27.000 ansatte av PBL-avtalen.

Det er ikke slik at skattebetalernes penger og foreldrebetalingen i stort monn sluses ut av barnehagen og inn i private eieres lommebøker, selv om Audun Lysbakken påstår det. Penger bevilget til barnehage, brukes på barnehage. Det viser blant annet Telemarksforsknings siste rapport offentliggjort 27. april i år.

Det er ikke slik at private barnehager har systematisk, vesentlig dårligere bemanning og lavere pedagogandel enn kommunale barnehager, selv om Audun Lysbakken prøver å skape det inntrykket.

Private barnehager har 6,17 barn per ansatt, de kommunale har 5,92 barn per ansatt. Private har 41,5 prosent pedagoger blant sine ansatte, de kommunale har 40,9. I kommuner der politikerne har prioritert barnehage og bemanningen lavt, er bemanningen også lav i private barnehager, slik finansieringssystemet legger opp til.

Med andre ord: Det fiendebildet SV forsøker å tegne av private barnehager stemmer ikke overens med virkeligheten.

Og når virkelighetsbeskrivelsen ikke stemmer, så blir virkemiddelbruken – forbud mot gode økonomisk resultater (eller «profitt» som de har valgt å kalle det) og ekskludering av private barnehager organisert som selskaper – heller ikke treffsikker.

Dette er virkemidler som vil ramme alle barnehager, også små enkeltstående barnehager og ideelle barnehager. Akkurat slik disse barnehagene ble rammet med nevnte endringer i 2011.

Men hva skal egentlig SV gjøre for å bevare de enkeltstående eller de ideelle barnehagene?

Hvordan skal du sikre mangfoldet i tilbudet til barna, Audun Lysbakken?

Hvordan skal SV sikre at alle barnehager har rammevilkår som gir rom for gode barnehager til barns beste? Vil dere kjempe for en gammel suksessoppskrift: Øremerkede driftstilskudd som følger hvert enkelt barn til den barnehagen de til en hver tid har plass i?

Akkurat det ser vi gjerne at SV gir velgere, foreldre og oss som jobber i barnehagesektoren svar på. Helst i god tid før valget.

Kommentarer til denne saken