Svar om barnehager til Hagen

Av
DEL

MeningerJeg var kanskje uklar, siden svaret ditt adressert til meg i OA 14.12. viser at du misforsto. Jeg forstår og respekterer at du har en sterk overbevisning, og nok ikke vil endre mening. Det var heller ikke målet mitt. Jeg hadde behov for å nyansere noen av rapportene og uttalelsene du trakk frem for å bygge opp under synspunkt ditt, da de ikke er spesielt nyanserte og ei heller helt korrekte. Jeg kjenner selvsagt godt til de nevnte rapporter og uttalelser, og hevdet slettes ikke at de er dine personlige.

Den overdrevent tabloide sammenligningen om at avkastningen på kapital investert i barnehager er tre ganger så høy som på Oslo børs stammer fra en BDO-rapport, og har blitt repetert av politikere til det kjedsommelige. Nå har redaksjonen i faktisk.no ved hjelp av NHH-amanuensis Iver Bragelien, konkludert med at påstanden om at «Avkastningen på kapital investert i barnehager er nå tre ganger så stor som Oslo børs» uttalt av Audun Lysbakken i Politisk kvarter på NRK er delvis feil. De skriver: «Ser vi på de største private kommersielle barnehagene de to siste årene, er det tydelig at avkastningen på investert kapital ikke er i nærheten av å være tre ganger så høy som på børsen».

NHH-amanuensis Iver Bragelien trekker også, i likhet med meg i mitt forrige innlegg, frem at gjennomsnittlig driftsmargin gir et mer korrekt bilde av den økonomiske gevinsten av barnehagedrift. BDO angir den i samme rapport til å være 5 – 7 prosent, noe som viser at barnehagebransjen ikke er en spesieltlønnsom bransje sammenlignet med andre tjenesteytende bransjer.

Vi deler nok ikke analysen av det kapitalistiske samfunn. Jeg synes det er negativt for debatten at du kaller arbeidere for slaver, og helt enkelt velger å ikke ta hensyn til lønnsvilkår, sykefravær eller omsorg for ansatte. Det blir for enkelt i det store bildet.   

Min motivasjon for å svare deg i utgangspunktet, var at jeg ved å nyansere påstandene og funnene du videreformidlet ønsker å bidra til en mer faktabasert debatt. Barnehager er hjørnestener i alle lokalsamfunn. Barnehagedrift bør absolutt debatteres, men det viktigste da er å konsentrere seg om hvordan myndighetene kan sikre at barnehageeiere har faglig kompetanse på eiernivå, og hvordan man kan sikre at barnehageeiere sikrer god kvalitet i sine barnehager.

Ikke minst også hvordan vi kan få på plass et uavhengig og aktivt barnehagetilsyn som ikke er tilknyttet kommunene. Dette konkrete tiltaket har vi spilt inn til departementet. Vi mener det først og fremst er dette som vil gi bedre kvalitet og et likere tilbud for alle barn. Ikke å avskaffe privat eierskap.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags