Hvorfor nei til flere barnehageplasser på Kapp?

TILSKUDD: – Vi håper det er politikere i formannskapet som ser det som sin oppgave å følge opp ord med handling, skriver foreldre på Kapp etter at hovedutvalget gikk mot innstillingen om økning av kapasiteten i Bjørnsgård barnehage.

TILSKUDD: – Vi håper det er politikere i formannskapet som ser det som sin oppgave å følge opp ord med handling, skriver foreldre på Kapp etter at hovedutvalget gikk mot innstillingen om økning av kapasiteten i Bjørnsgård barnehage. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi fikk melding fra en meget opprørt daglig leder i Bjørnsgård barnehage, Nina Hermanrud, mandag 8. april. Hun hadde vært på et BOO-møte (hovedutvalget for barn, oppvekst og opplæring) samme dag, og hun var frustrert, fortvilet og utrolig lei seg. Nevnte hovedutvalg besluttet etter drøftelser basert på manglende innsikt og faktakunnskap, å gå imot rådmannens innstilling om å innvilge Bjørnsgård barnehages søknad om tilskudd for ytterligere tre enheter. Bjørnsgård barnehage har søkt om dette tilskuddet for å benytte ledig kapasitet i barnehagen, slik at man kan få ta inn barn fra nærområdet som står på venteliste.

Vi minnes at leder av dette hovedutvalget er blant de samme politikerne som stod frem i OA i juni 2018, og la frem Østre Toten Kommunes strategi Oppvekst 2040 hvor de har som mål at Østre Toten skal bli landets beste oppvekstkommune. BOOs beslutning harmonerer etter vårt syn svært dårlig med uttalte målsetninger.

Rådmannen har gjennom en grundig saksutredning gjort rede for en mengde gode argumenter for hvorfor uutnyttet kapasitet bør utnyttes:

 • Hensyn til barnets beste
 • Kapp/Nordlia som pressområde med underdekning av barnehageplasser over flere år
 • Barnehageloven og FNs barnekonvensjon
 • Kommunen som er forpliktet til å tilpasses tilbud til etterspørsel og befolkningsutvikling
 • Større mulighet for å kunne ta inn barn utenfor hovedopptak
 • Dette for å nevne noen.

Noen objektive fakta:

 • De tre enhetene det søkes om tilsvarer 3 plasser for store barn, eller 1,5 plasser for mindre barn.
 • Kommunen får betalt av staten for alle plasser som blir brukt, også dem kommunen ikke betaler tilskudd for. Når Bjørnsgård tidligere har tilbudt plasser utover hva de har tilskudd for, er dette noe kommunen alene nyter godt av.
 • Om plassene som den enkelte barnehage disponerer ikke blir brukt, får de heller ikke tilskudd fra kommunen. Kommunen løper således ingen risiko for ubrukte plasser.
 • Det er et behov for plasser i Kapp. Det er i år som de fleste år før, ikke nok plasser til de barna som har behov for plass her.
 • Plassene som det søkes om tilskudd for, vil medføre at en eller flere familier kan slippe å kjøre barna sine flere mil, kanskje i «feil» retning, før og etter jobb hver dag
 • Det har blitt vedtatt å åpne en privat barnehage i Kolbu, der det allerede er en kommunal barnehage som står med ledige plasser
 • Det er flere kommunale barnehager som har utvidet med flere plasser og det er tenkt at ytterligere en kommunal barnehage skal utvide

Vi som er så heldige å ha barna våre i Bjørnsgård barnehage er umåtelig tilfreds med hvordan barnehagen drives. Bjørnsgård har andre året på rad vært den barnehagen, sammen med en annen privat barnehage, som har fått best score på brukertilfredshetsundersøkelsen (4,8 i score av 5 mulige).

Bjørnsgård har blant annet kjøpt en minibuss, slik at barna våre får kommet seg på svømming og andre utflukter. Det har blitt anskaffet ski, så barna kan gå på ski i de oppkjørte løypene rundt barnehagen i vinter, og de har investert i ny utelekeplass så barna skal ha optimale forhold å leke i. Leder og ansatte bidrar på en fantastisk måte med å gjøre våre barns oppvekst til landets beste. Helt i tråd med kommunale målsetninger.  

Mener hovedutvalg for barn, oppvekst og utdanning i Østre Toten at det er til våre barns beste at de skal måtte kjøre til og fra Skreia eller Kolbu for å komme seg i barnehage hver dag, når det finnes ledig kapasitet i nærmiljøet?

Vi ber om at BOO gir oss sin faglige begrunnelse for dette vedtaket.

Videre håper vi det er politikere i formannskapet som ser det som sin oppgave å følge opp ord med handling; som er i stand til å ta en beslutning om å ta barnas oppvekst og barnas beste på alvor. Dette har dere mulighet til i neste formannskapsmøte 8. mai.

Foreldre og velgere på Kapp følger med.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken