PBLs dør åpen for Gjøvik kommune

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

I forbindelse med saken om tilskudd til barn i private barnehager i Gjøvik, er Stian Simensen (AP) sitert i gårdagens utgave av Oppland Arbeiderblad på følgende:

«Vi velger å tro at barnehagene har vært i god tro, men det virker rart at Private Barnehagers Landsforbund ikke har oppdaget feilen, for de er raskt frempå når det er feil som går i private barnehagers disfavør.»

Her insinuerer Simensen noe. I verste fall kan Simensens utsagn tolkes dithen at PBL bevisst kan ha bidratt til ikke å få frem fakta om at Gjøvik kommune har beregnet og gjort feil vedtak om tilskudd.

Det har selvfølgelig ikke PBL gjort. I samtlige tilfeller hvor medlemsbarnehager og/eller kommuner henvender seg til oss med god og håndterlig dokumentasjon for å få kvalitetssikret beregninger og vedtak, kommer vi alltid tilbake med våre vurderinger fra vår samfunnsøkonomiske avdeling.

Når det gjelder tilskudd i Gjøvik for 2015, så var det ingen av våre medlemsbarnehager som sendte over beregninger eller vedtaksbrev for kvalitetssikring hos PBL. Det gjorde heller ikke Gjøvik kommune. Hadde Gjøvik kommune for eksempel gjort dette, så ville faktisk hele denne saken kunne vært unngått.

Det kan imidlertid tilføyes at PBL i desember 2015 (lenge etter eventuelle klagefrister for vedtak 2015) sendte ut innsynsbegjæringer til alle de kommunene hvor PBL hadde medlemsbarnehager, men hvor vi ikke hadde dokumentasjon vedrørende tilskuddssatser og beregninger for 2014 og 2015. Dette i forbindelse med at man fikk nytt regelverk fra 1. januar 2016, og at vi ønsker å skaffe oss en oversikt over utviklingen i tilskudd i hele Norge.

I forbindelse med dette ble det også sendt en henvendelse til Gjøvik kommune. Altså etter vedtaket var gjort. Og etter at klagefristen utløp, og uten at vi hadde fått noen forespørsel om å kvalitetssikre beregningen. Fra noen.

11. januar 2016 fikk PBL oversendt tallmateriale fra Gjøvik kommune. Dette var en innhentingsjobb PBL gjorde på eget initiativ og som ikke var knyttet til den kvalitetssikringsjobben PBL gjennomfører når medlemsbarnehager/kommuner kontakter oss for hjelp til gjennomgang av tilskudd- og tilskuddsgrunnlag. Tallmaterialet er frem til nå arkivert sammen ca. 130 andre kommuner hvor PBL enten manglet 2014 eller 2015-grunnlag.

Tilskudd for 2016 har vi heller ikke dyptgående kunnskaper om. PBL fikk oversendt, per papir (som ikke er mulig å kontrollere ut i fra), vedtaksbrev fra et av våre medlemmer. Informasjonen var imidlertid såpass begrenset at det ikke var mulig å få tallene kontrollert på en ordentlig måte. I tillegg var klagefristen dessverre også utløpt. Med bakgrunn i at satsene (nivåene) fremsto som realistisk (verken usannsynlig høye eller usannsynlig lave), og at klagefristen for lengst også var utløpt, ble Gjøvik kommune 2016 derfor lagt bort hos oss. PBL må forholde seg til forespørsler og klagefrister i et antall vi ikke forventer at lokalpolitikere skal ha kjennskap til. Hittil i år har PBL på forespørsel før klagefristens utløp funnet feil og mangler i 86 kommuner. Det er 47 prosent av alle sakene vi har fått forespørsel om å kvalitetssikre. 11 er løst gjennom dialog med kommunen i tillegg er det gått hele 75 klager i 75 ulike kommuner.

Det er med andre ord ikke bare Gjøvik kommune som har hatt problemer med å beregne tilskudd.

PBL har altså verken fått ett oppdrag eller hatt mulighet til å avdekke feilen i Gjøvik kommune, og har heller ikke unnlatt å fortelle dere om det. PBL melder tilbake både positive og negative avvik som vi avdekker i vårt arbeid, og har nært samarbeid med en rekke kommuner som ønsker dette. Nettopp fordi kommunene ønsker å unngå feil vedtak som setter både kommunen og private barnehager i unødvendige og uheldige situasjoner som dette.

Gjøvik kommune er i likhet med alle andre kommuner som ønsker kontakt og dialog om beregning av tilskudd i et svært komplisert finansieringssystem, hjertelig velkommen til å ta kontakt med PBL. Hittil i år har PBL hjulpet et tosifret antall kommuner direkte med nettopp dette.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken