Lokalavisene jobber allerede beinhardt for å holde hjulene i gang. Regjeringens svar er å stikke kjepper i dem. Da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett, var det igjen med en lite hyggelig beskjed til folk som er glade i lokalavisa si: Det skal kuttes i støtten til aviser landet over. Pressestøtten bidrar til at folk hver dag og i hver eneste krok av landet vårt får nyheter og informasjon fra sitt eget lokalsamfunn. Det er ikke uten grunn lokalavisene kalles lokalsamfunnets «lim og lupe»: De bidrar til samhold og patriotisme ved å vise fram gladsakene i distriktet, de kikker makta i kortene, og de utfordrer virkelighetsforståelsen i riksavisene. Uten lokalavisa og journalistene som jobber der, ville mange saker av stor betydning for lokaldemokratiet aldri blitt kjent for deg – og kanskje ikke blitt avdekket i det hele tatt. Lokalavisene er en garantist for at innbyggerne får mulighet til å forstå og engasjere seg i samfunnet. Men det koster penger. Den vanskelige økonomien i mediebransjen fører til nedbemanning og mindre satsing på kvalitetsjournalistikk. For å hjelpe lokalavisene det nødvendig med forutsigbare og gode rammer. Det vil regjeringen ta fra dem. De kutter om lag 20 millioner kroner. Kuttet vil gå utover både lokal- og regionaviser og større, meningsbærende aviser. Det er viktigere enn noen gang med en offensiv mediepolitikk for å bevare mangfoldet, språket og demokratiet. Derfor vil Ap gjøre det vi kan for å stoppe regjeringens kuttforslag.