Lørdagsavisen er viktig for mange. Over en million lørdagsaviser skal ut til leserne, og de aller fleste vil motta avisen som før. Men noen steder opplever vi utfordringer. De er vi i gang med å løse.

I forbindelse med at Posten avsluttet lørdagsomdeling av post, var regjeringen og Stortinget opptatt av å sikre fortsatt omdeling av lørdagsaviser. Enigheten var at staten skulle dekke områdene uten avisbudnett.

La meg minne om at de aller fleste aviser distribueres av avisenes egne avisbud. Dette skjer primært gjennom et selskap som heter «Helthjem», eid av de store mediehusene i Norge. Samferdselsdepartementets oppgave var å finne ut hvor avisene ikke hadde avisbud, og sørge for et tilbud i disse områdene. For å få et best mulig bilde av situasjonen, gjennomførte vi først en åpen høring i 2014, og deretter et åpent møte i 2015. I tillegg fikk vi tilsendt informasjon fra Helthjem om hvilke områder deres bud dekker. Basert på dette, utlyste vi en konkurranse om avisomdeling i de udekte områdene. Anbudet ble vunnet av Kvikkas.

Selv om de aller fleste mottar lørdagsavisen sin som før, har det vært problemer de to første lørdagene med ny ordning. Det er flere grunner til dette. Den ene er at det i løpet av høsten 2016 har kommet fram at dekningsområdene som Helthjem oppga, inneholdt flere feil. Dekningsområdene var i realiteten mye mindre. Det er fullstendig urimelig å gi Kvikkas skylden for det, slik enkelte kritikere gjør.

Samferdselsdepartementet sitter ikke og ser på problemet, slik det gis inntrykk av. Tvert imot. På kort varsel har vi inngått tilleggskontrakt med Kvikkas, som på kort varsel har måttet ta ansvar for å dekke områder som avisene opprinnelig opplyste om at de dekket selv. Et eksempel er Finnmark. Samferdselsdepartementet fikk vite om manglende avisbuddekning først 26. oktober, altså bare 10 dager før Kvikkas skulle starte lørdagsomdelingen. Vi har flere slike eksempler. Dermed har Kvikkas ikke hatt like god tid til å forberede seg som opprinnelig planlagt, og det kan gå utover kvaliteten i oppstarten. Andre steder har det vært mangelfulle adresselister fra avisene, blant annet fordi datafilene ikke har vært tilstrekkelig kompatible mellom avisene og Kvikkas. Tilbakemeldingene til oss er at i områder med digitale kundelister og kart, er det nesten 100 prosent leveringsgrad. I områder med dårligere og manuelle lister, er det større problemer. Dette ordnes det nå opp i. Noen steder har det rett og slett sviktet når det gjelder kvaliteten på avisbudene. Dette må og skal Kvikkas ordne opp i. Det har også vært utfordring med tilgang på postbokser på postkontorer, men det finner man også en løsning på nå.

Jeg har merket meg at enkelte aviser hevder at 45.000 abonnenter ikke får lørdagsavisen sin, og gir Kvikkas all skyld. Vi har gått inn i disse tallene. La meg på påpeke at om lag 6000 av disse kundene tilhører Kvikkas' distribusjonsområde. Stadig flere av disse får nå sin avis, fordi vi vi finner løsninger. Rundt tre ganger så mange kunder bor innenfor avisenes egne geografiske dekningsområder. En del av disse abonnentene har postbokser, hvor vi altså nå finner løsning om tilgang. Vi kommer derfor raskere i mål dersom vi forsøker å samarbeide om løsninger framfor å bruke energien på å kjefte på Kvikkas.

Jeg synes det er beklagelig når enkelte avisredaksjoner legger seg på et debattnivå hvor man later som om svikt i avisdistribusjonen reflekterer dårlig distriktspolitikk fra regjeringen. Det faller fullstendig på sin egen urimelighet. Samferdselsdepartementet bruker nå 100 millioner kroner av skattebetalernes penger på å distribuere lørdagsaviser i distriktene. Dette kommer samtidig med at kommuneøkonomien er bedre enn på ti år. I tillegg er veiinvesteringer og vedlikehold på et rekordnivå, spesielt i distriktene. Tilsvarende ser vi at utbygging av mobildekning og fiber skjer i svært høyt tempo. I Oppland har 4G-dekningen økt fra 9 prosent til 91 prosent under dagens regjering. Så for lesernes skyld – la oss samarbeide om å rydde opp i avisdistribusjonen framfor å dyrke mistenksomhet og misnøye.