Når oljesmurte Unge Høyre tar olje- og gassproduksjonen i forsvar, så svikter de samtidig miljøet. I leserbrevet fra Unge Høyre 08.11 så kunne man lese om hvor «ren» norsk olje og gass er.

Olje og gass kveler jorda!

Norsk olje er like forurensende som arabisk olje. Norsk gass er like forurensende som tysk gass. For fakta er at uansett hvor «ren» norsk olje- og gassnæring er, så er det forbrenninga av olje og gass som står for de største klimagassutslippene. Disse utslippene er like store uansett hvor oljen og gassen hentes fra, det vet også Unge Høyre innerst inne.

Norge har gjort internasjonale forpliktelser om hvordan vi skal ta ansvar for våre utslipp. Samme dag som Høyre/FrP/Venstre-regjeringen la frem sitt usolidariske og forskjellskapende forslag til statsbudsjett, la FN frem sin nyeste klimarapport. Klimakatastrofen som mange av ekspertene frykter, kan bli en realitet innen kort tid hvis vi ikke tar ansvar for hva vi gjør med klimagass-utslippene. Verden har 12 år på å kutte halvparten av alle klimagassutslippene! Dette er tydeligvis noe Unge Høyre ikke ønsker å sette på dagsorden.

AUF tar klimakampen på alvor, og AUF har skjønt at det faktisk haster med å sette i gang tiltak innenfor oljenæringen.

Unge Høyre holder lesere og velgere for narr. Det er ikke 250.000 nordmenn som jobber ute på oljeplattformer. Det er ikke 250.000 nordmenn som automatisk mister jobben den dagen oljenæringen avvikles. De som arbeider i administrasjonen i oljeselskapene vil kunne settes i arbeid i administrasjonen til et grønt energiselskap. De som arbeider med utviklingen av oljeraffinerier og plattformer vil enkelt kunne omskoleres til å jobbe med oppgaver som utviklingen av bølgekraft, vindkraft og vannkraft.

Unge Høyre lever i en klimaløgn når de tror at oljenæringen blir avviklet 1.januar 2035. Avviklingen av oljenæringen er en omstilling som skal skje over tid frem mot 2035, og AUF skal jobbe jevnt og trutt med å skape et grønt samfunn som ikke er avhengig av olje og gass.

Ingen vet hvor lønnsom oljenæringa er i fremtiden og oljeprisfallet for noen år siden beviser at vi er veldig sårbare om oljeprisen faller. Det er uansvarlig av Norge å satse alt på en næring som kan svinge så raskt og gjøre mange tusen arbeidsledige.

AUF jobber for at Norge skal holde sine internasjonale forpliktelser i FN og Parisavtalen, og at vi innen 2035 skal ha et grønt samfunn hvor mennesker har grønne jobber innenfor grønne næringer. Vi er lei av uriktige anklager fra Unge Høyre, vi ønsker oss en debatt som bygger på fakta og ikke antagelser.

Miljøet tåler ikke flere skivebommer fra Unge Høyre og regjeringen.

Miljøet trenger at vi tar ansvar for verden, og at vi tar ansvar for å skape et grønt samfunn.

Miljøet trenger AUF!