Gå til sidens hovedinnhold

Framtida begynner nå!

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Spørsmålet om konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja er et spørsmål om vår framtid og våre muligheter. Et nei til konsekvensutredning er ikke nei til kunnskap – det er et ja til den kunnskapen vi allerede har og et ja til framtida.

Hovedargumentet for konsekvensutredning er at vi trenger mer kunnskap om områdene. Om hvordan aktivitet som oljeboring virker inn på miljøet, på fisken og lokalmiljøet. Dette er kunnskap som er viktig for å ta riktig beslutning for eller imot oljeaktivitet, sier tilhengerne av konsekvensutredning.

Feilen ligger i at det allerede er brukt flere hundre millioner kroner på ulike rapporter og forvaltningsplaner for området Barentshavet Sørøst, eller Lofoten, Vesterålen og Senja som det også heter. Den kunnskapen sier oss at oljeaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja vil gå utover naturen og livsgrunnlaget for dem som lever der. De to største næringene i LoVeSe i dag er fiskeri og reiseliv. Begge disse næringene er sårbare og står i direkte konflikt med oljenæringa. Vi i AUF i Oppland mener det er en dårlig idé å sette Lofoten, Vesterålen og Senja i den samme situasjonen som Sør- og Vestlandet – at hele arbeidsmarkedet raser så fort én næring går dårlig.

Den siste tiden har tusenvis mistet jobben på Sør- og Vestlandet. Dette er ikke bare en konsekvens av en passiv regjering, men også at man har gjort seg avhengig av en ustabil og risikabel oljenæring. Det er ikke framtidsretta og det er ikke bærekraftig. Vi har et ansvar for å tenke annerledes. Lofoten, Vesterålen og Senja allerede tatt et viktig steg i riktig retning, ved å kombinere det tradisjonelle fisket med turisme. Kommunene er i vekst, på grunn av dyktige mennesker som har klart å profilere områdene som en turistdestinasjon, og skape en næring av fiskeri, natur og turisme.

Alle forstår at oljekranene ikke kan skrus av i morgen, men vi må vise vilje til omstilling. Vilje til å legge en plan for en framtid uten olja og for å nå klimaforpliktelsene våre. Vilje til å satse på grønne næringer, og satse på innlandets industri, med alle de mulighetene vi vet det skaper, med bioenergi og grønne arbeidsplasser. Politikere må ta dette innover seg, og sette i gang arbeidet med en plan for langsiktig nedtrapping. Det vil koste å handle, men det vil koste enda mer å la være.

Vi i AUF i Oppland håper at Oppland Arbeiderparti og resten av befolkningen i Innlandet ser hvilken enorm mulighet dette er for oss. Det er vi som er Norges grønne lunger, det er hos oss vi skal skape framtidens grønne arbeidsplasser, men da må tørre å satse. Derfor står vi nå sammen med lokalbefolkning, et flertall i fagbevegelsen og næringslivet, om å si nei til konsekvensutredning, nei til oljeboring og ja til framtida. Vi håper Oppland Arbeiderparti gjør det samme på sitt årsmøte nå til helgen.

Kommentarer til denne saken