Gå til sidens hovedinnhold

Ta vare på matjorda!

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norge er et langstrakt og variert land, men ikke blant de landene i verden med best forhold for landbruk. Bare to til tre prosent av det vi ser gjennom kjøkkenvinduet kan brukes til å produsere det vi har kjøleskapet. Eller for å si det på en annen måte: 97 - 98 prosent av landet vårt kan ikke brukes til å produsere mat. Det stiller store krav til hvordan vi forvalter den matjorda vi faktisk har.

Ikea eller korn?

Det er skrevet mye om at når det står mellom jordvern og andre prosjekter, så har jordvernet en lei tendens til å tape. Et jorde i Vestby i Akershus ble kjent over hele landet da Ikea ønsket å bygge et varehus der, og de er jo ikke kjent for å være gniene med gulvflata i butikkene sine. Et mer lokalt eksempel er utbygginga av ny riksvei 4 gjennom Hadeland.

Ifølge Kostra-tallene (et kommunalt og fylkeskommunalt rapporteringssystem) ble 6341 dekar dyrka mark ble “omdisponert” i 2016. Det er riktignok en nedgang fra året før, men fremdeles alt for mye. Målet Stortinget har satt er maks 4000 mål per år, som skal nås innen 2020. Skal vi nå det målet, trengs det en politikk som tar jordvern på større alvor enn det vi har gjort til nå.

Økologi foran økonomi

Det er en slik politikk AUF i Oppland vil jobbe for. Siden det er samferdselsprosjekter som tar mest matjord, vil vi jobbe for at jordvern skal komme klarere fram i de nasjonale transportplanene. Det vil fordyre en del prosjekter i et kort perspektiv, blant annet gjennom bygging av lengre tunneler, men vi tror at i et lengre perspektiv vil tjene på det.

Selv om vi går inn for en radikal politikk, erkjenner vi at det nok vil være vanskelig å komme unna å måtte bygge ned noe matjord. Da trengs det tiltak for å redusere skadeomfanget mest mulig, som nydyrking og å flytte den jorda som blir berørt, slik at den kan brukes andre steder.

Men særlig trenger vi en samferdselspolitikk som tar bedre hensyn til jordvernet. Selv om jeg som lokalpolitiker på Hadeland absolutt mener at ny riksvei 4 er viktig, ser jeg også at det ikke er noen optimal løsning å legge en firefelts vei rett gjennom ei bygd og over matjord fra Roa i sør til Vassenden i nord.

AUFs visjon er en verden der en setter økologi foran økonomi. I en verden med klimautslipp som ikke er bærekraftige på hverken kort eller lang sikt, er et sterkere jordvern noe av det viktigste vi kan bidra med. Om en vil skape en bedre framtid sammen, må en ha mat på bordet.

Kommentarer til denne saken