Gå til sidens hovedinnhold

Veien mot nullutslippssamfunnet

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå har det gått noen dager og det har også̊for oss i AUF gått opp at vi tapte valget den 11. september. Som vi sa gjennom valgkampen, så kommer det til å bli en tøff tid for klimaet dersom vi får fire nye år med Høyre og klimafornekterne i FrP i regjering og sånn ser det nå ut til å bli. Selv om klimagassutslippene er høyere enn for fire år siden og problemene større enn noensinne er det ingenting som tyder på at Erna Solberg vil ta ansvar i det som er vår verdens aller største solidaritetssak, nemlig klimakampen. Men selv om vi ikke har en regjering som er opptatt av klima er det i alle fall en ting som er sikkert: AUF kommer til å jobbe knallhardt hver eneste dag for å ta Norge inn i nullutslippssamfunnet.

I nullutslippssamfunnet forflytter både mennesker og varer seg uten utslipp. Det betyr at Norge nå må̊jobbe for at utviklingen av batteriteknologien ikke bare er god nok for elbiler, men også̊ elferger, ellastebiler og elfly. I dette samfunnet er det en selvfølge at kollektivtransporten er god nok og får deg fram raskere, billigere og tryggere enn bilen din. AUF mener vi må̊ tenke nytt rundt hele måten vi organiserer lokalsamfunnene våre på i Norge og ønsker oss en politikk der vi satser tungt på teknologi som gjør det mulig for oss å leve gode liv der vi bor uten å slippe ut.

I nullutslippssamfunnet er energien vår produsert uten utslipp. Det er ikke godt nok at folk kjører elbiler hvis energien brukt til å bygge batteriene er basert på fossile brensler. Derfor ønsker AUF seg en offensiv vi ikke har sett maken til på fornybar energi. Vi ønsker å bygge ut vindmøller til havs og legge til rette for eksport av kraft til andre land. AUF vil at Statoil med sin sterke samfunnsposisjon og alle sine ressurser setter i gang å omstille driften fra olje og gass over mot en satsing på fornybare energikilder.

I nullutslippssamfunnet har ikke alle bare en jobb å gå til, men den er også̊uten utslipp. Fremover bør Norge gå inn med omstillingsmidler til bedrifter som har ideer som kan gjøre næringslivet grønnere, styrke klimateknologifondet med mange milliarder og ikke minst burde vi støtte de grønne kunnskapsmiljøene som utvikler nye nullutslippskonsepter langt mer enn vi gjør i dag. AUF mener det burde åpnes opp for mange flere studieplasser innen klima- og miljøfag og at vi bør gjøre alle arbeidsplasser om til nullutslippsarbeidsplasser. Nye industrier burde få̊vokse fram, blant annet avansert treforedling og sjømat. Arbeid er det viktigste, også̊når vi skal løse klimakrisa, men det krever politikere som satser på det.

Nullutslippssamfunnet er ikke noe vi ser på en film og tenker at ikke vil skje her hos oss. De aller meste er teknologisk gjennomførbart og vil trolig føre til et bedre samfunn for alle. Det handler bare om vi klarer å tenke langt nok, stimulere næringslivet til å tenke nullutslipp og om vi klarer å skape nok grønne arbeidsplasser. Vi må̊gå inn i nullutslippssamfunnet, ikke fordi noen har sagt det, men fordi det er den eneste måten vi kan bygge et samfunn med muligheter til alle på lang sikt. Hvis ikke vi, hvem? Hvis ikke nå, når? Det er nå det begynner og det er vi som skal gjøre det.

Kommentarer til denne saken