Prestene i Hadeland og Land prosti var nylig samlet til prestemøte på Lunner. Asylsituasjonen i Norge ble drøftet på møtet. Flere av prestene er i nær kontakt med mindreårige asylsøkere fra Afghanistan som nå lever i stor frykt og usikkerhet for å bli sendt tilbake når de etter hvert fyller 18 år.

- Vi kan ikke akseptere at den norske regjeringen sender asylsøkerne ut av landet og tilbake til en usikker og farlig framtid i Afghanistan, uttrykker prestene, og henstiller til norske myndigheter om å gi asylsøkerne opphold. Norsk ungdom opplever det å bli 18 år som en stor og gledelig begivenhet, der de ofte feirer myndighetsdagen. Vi kan ikke akseptere at våre afghanske brødre og søstre nå opplever det stikk motsatte, som en fryktens umyndiggjøringsdag, sier Øystein Wang, sogneprest i Søndre Land.

Vi har et moralsk ansvar for å gi de unge en opplevelse av trygghet og verdighet nettopp i denne sårbare alderen i livet..

Prestene henstiller til regjeringen om å endre sin politikk og gi denne gruppen varig opphold i Norge.