Jeg representerer idretten, og har en spennende jobb i Raufoss Fotball. Selv har jeg vokst opp i klubben, og har siden jeg var 16–17 år fått være del av en garderobekultur på A-lag vårt som jeg har lært mye av. Med mange ulike nasjonaliteter, ulike personligheter og raushet for forskjeller.

I klubben har vi også klart å ta vare på folk som har ulike funksjonshemninger og som gjør en fantastisk jobb for klubben. Med bare en arm som virker, har blant annet Finn Engen som nærmer seg 80 år gjort seg nærmest uunnværlig for oss som materialforvalter. Etter snart 60 år i klubbens tjeneste. Det er utrolig hva du kan utrette med bare en arm og et stort hjerte. Tålmodig er også kona Margit som låner ut Finn hver eneste dag.

Våre kjerneverdier i klubben er Respekt, Åpenhet og Engasjement.

 

Deler av min jobb handler blant annet om å skape innhold til disse verdiene, slik at de ikke bare skal være tomme ord som bare står på et papir.

Det er for mange fine ord som står på dokumenter rundt omkring, og bare tas fram i festtaler og ellers befinner seg i en skuff.

For å få innhold til verdier holder det ikke med bare prat, en må handle også.

Og det handler først og fremst om samarbeid, samarbeider vi ikke får vi ikke til noen ting. Samarbeid er nøkkelen til suksess.

Vi i Raufoss Fotball vet at vi har mye å hente på mer samarbeid for å inkludere flere i idretten. Vi har plass til mange flere, og vi har oppgaver til alle som vil. Vi ønsker å gi innpass og muligheter til alle. Men hvordan skal vi få det til? Vegen blir litt til mens vi går, og det er langsiktig arbeid vi driver med.

 

Men, det kommer ikke av seg sjøl, og i alle fall ikke ved bare å si det. Vi har innledet samarbeid med Vestre Toten kommune, NAV, frivilligsentralen og utstyrsbanken, voksenopplæringa og Foreningen Fri, for å nevne noen. Sammen utarbeider vi noen konkrete tiltak som skal føre til at vi får flere med i fellesskapet vårt, og at de blir der lengre.

Nå er det ikke slik at vi gjør dette arbeidet bare fordi vi er snillere og greiere enn alle andre. Nei, vi ser at om idretten og frivilligheten skal vokse og utvikle seg trenger vi flere med. I organisasjoner der alle tenker likt og er kliss like, skjer det ikke mye utvikling. Derfor trenger vi mangfoldet som er en viktig faktor for utvikling og nye ideer.

Idretten er på sitt beste en fantastisk arena for inkludering, her får du venner, her kan du lære språk og få så mange oppgaver å løse som du bare vil. Det er i frivilligheten de største mulighetene ligger, til mestring, glede og fellesskap. Enten det er i idrett eller i andre lag og foreninger. «Å høre til» og være en del av et fellesskap er grunnleggende viktig for alle mennesker.

 

Det virker også veldig positivt både fysisk og mentalt å være i en form for aktivitet, og det å vite at folk faktisk har bruk for deg. Det er viktig å tenke over i den tida vi lever i, med mange barn og unge som «har alt», men som likevel sliter med den psykisk helse.

Rett i underkant av 100.000 barn og unge vokser i dag opp i familier med vedvarende lavinntekt. I praksis betyr dette at det i snitt på hvert fotballag med 20 spillere er det 2 spillere som vokser opp i lavinntektsfamilier. Vi må derfor tørre å ta opp utfordringene, selv om barnefattigdom og utenforskap kan være et vanskelig tema å snakke om. Jeg mener vi må snakke om det. Og vi skal finne løsninger på det.

– Vi skal også tørre å snakke om at det er vanskelig å stå åpent fram som homofil i fotballen.

– Vi skal tørre å snakke om rasisme og diskriminering.

– Vi må også tørre å ta opp hvorfor det er så store forskjeller mellom gutter og jenter i idretten.

– Vi skal tørre å snakke om fordommer vi har ovenfor folk med belastet fortid. Kan vi gi noen en ny sjanse?

– Vi skal tørre å snakke om utfordringer noen barn og unge har med bakgrunn i sin religion og kultur, men vi skal ikke forenkle, generalisere og fordømme. Vi skal tilby et fellesskap og stå på deres side.

Jeg er heldig. Gjennom idretten møter jeg mange folk, folk fra mange steder i verden, folk med ulike kvaliteter og begrensninger. Mangfoldet kan bli enda større, men det jeg ser gjennom vårt arbeid gjør meg optimistisk. Det er så mye bra folk, det er mest bra folk!

Glem aldri det.