Arbeidsministerens merarbeidsproduksjon

Offisiell logo

Offisiell logo Foto:

Av
DEL

Leserbrev«De som trenger penger nå og ikke har en sparekonto å leve av i en overgangsperiode, bør søke om sosialhjelp» sier Torbjørn Røe Isaksen, mens NAV fomler med å løse flokene for de permitterte.

Regjeringen vedtok endring i dagpengereglene i oppseilingen av koronakrisen, men NAV har ikke levert. Dette setter permitterte og andre arbeidssøkere i en håpløs situasjon, uten inntekt.

Fellesorganisasjonen (FO) forutså tidlig at det kom til å bli vrient å innfri lovnadene innen rimelig tid. Allerede 19. mars uttalte FOs leder, Mimmi Kvisvik, til Dagsavisen at: «Det må ikke bli slik at folk må ha sosialhjelp i påvente av dagpenger. Får man innvilget dagpenger, kommer et refusjonskrav for det man har mottatt i sosialpenger. Det beste er om all innsatsen nå rettes inn mot dagpenger, slik at man slipper trippelarbeid.»

Men slik har det altså blitt: At man ikke har prioritert å få unna den enorme mengden dagpengesøknader, men har tydd til forskuddsløsning og nå altså oppfordrer til å søke sosialhjelp.

Man pålegger altså dem som har rettigheter å dokumentere og søke enda en ordning, som har sine egne kriterier for saksbehandling og vilkår for innvilgelse, deriblant salg av eiendeler.
Har man allerede søkt en statlig ytelse kan sosialtjenesten kreve refusjon av sine utgifter av etterbetalingen, og det er et betydelig merarbeid for de lokale NAV-kontorene. Det er også en økt utgift i en allerede presset kommuneøkonomi.

Å leve lenge i økonomisk uvisshet skaper alltid vansker, og de blir verre jo lengre tid det tar.

Hva om man heller delegerte saksbehandling av statlige ytelser til lokale NAV-kontor inntil denne floken er løst, så man slipper å behandle søknad om livsopphold for samme periode tre ganger?

Fellesorganisasjonen (FO) er Norges største fagforening og profesjonsforbund for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags