Gå til sidens hovedinnhold

Så ble det sykelønnsdebatt igjen

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norge har verdens høyeste sykefravær, får vi høre. Da er løsningen enten å innføre karensdager, eller å trekk i lønn (eksempelvis ned til 80 prosent av lønnen) hos arbeidstakere, får vi høre. Er det noen som har hørt om at folk blir friske av å få mindre penger?

Noen tror visst de er unge, sterke og friske - for alltid. Slik er ikke verden.

Hva ville det totale sykefraværet vært om man også registrerte alt fraværet til ledere, personer i uavhengige/selvstendige stillinger – når de er borte fra jobben? Det som defineres som skulk hos arbeidstakere? Fravær som kan skjules under dekke av avspasering, hjemmekontor, uspesifisert møte o.l?

Kanskje man bør kreve at også disse trekkes i lønn, utbytte, bonuser mv - når de ikke kan dokumentere at de faktisk er på jobb, eller har planlagt fri - ut fra likhetsprinsippet?

Hva er spesielt i Norge mot de fleste andre land?

Norge har en av de høyeste pensjoneringsaldrene i verden (70 år).  Aldringssykdommer oppstår, hos noen allerede fra 50-års-alderen.

Norge er på toppen hva angår effektivitet på jobb. Kanskje det kan tilskrives at vi er friske og ikke syke når vi er på jobb?

Norge er blant de med høyest sysselsettingsgrad i befolkningen. I andre land kan sykefravær være oppsigelsesgrunn, som følge av dårligere stillingsvern. Ansatte på midlertidige kontrakter, nulltimers arbeidskontrakter, lave stillingsbrøker mv, som blir syke, blir ofte luket som fremtidige arbeidstakere. Slik pynter på fraværsstatistikkene.

Norge er blant de land med høyest andel kvinnelige sysselsatte. Og kvinner føder barn, hvor flere har komplikasjoner på deler av svangerskapet/ etter fødselen, månedlig syklus mv.

I Norge sysselsetter vi personer med midlertidig, eller varig nedsatt funksjonsevne. Personer som i utgangspunktet ikke er 100% funksjonsfriske. Risikoen for at disse er oftere syke enn andre er stor.

I Norge sysselsetter vi mange ledere som ikke innehar kompetanse til den jobben de er satt til, og som gjør arbeidstakere syke osv. Men de får lov å fortsette i jobbene sine.

At det kan forekomme misbruk av fravær, er ting som man skal slå hardt ned på. Og arbeidsgivere har som regel rimelig god oversikt og statistikk over det og mulige mistanker. Sykelønnsordningen handler om tillit under ansvar.

Hvordan vil uførestatikken se ut om ikke folk skal få lov å være syke?

På toppen av dette, og ander forhold, forsøker noen å pådytte arbeidstakere skyldfølelse med for høyt sykefravær?

At flere – ofte - høyt utdannede personer, flere arbeidsgiverorganisasjoner og politikere - i godt betalte stillinger - ikke evner å se disse sammenhengene, og hvordan de kan påvirke sykdomsstastikkene, er sånn sett uforståelig. Forteller det oss noe om kompetansesvikt og forfeilede ansettelser i slike stillinger?

Kommentarer til denne saken