Jeg kommer sent på banen denne gangen fordi jeg har oppholdt meg i utlandet – med dårlig datadekning, men jeg har etter hjemkomsten lest meg opp på «Cirkus Sanna Sarromaa»! La det være sagt med en gang – dette lukter skjult agenda. Hvilken skjult agenda har Oppland Arbeiderblad denne gangen? Det kan ikke herske noen tvil om at O/A har en plan med dette innlegget og ingen er vel i tvil om at Sanna Sarromaa har fått betalt av O/A for å skrive dette «I nyhetsbildet». Det er jo ikke noe leserinnlegg . Jeg har «hørt et rykte» - og etter at jeg fylte 50 år (og det er over tjue år siden)  har jeg alltid etterlevet reglen «om at rykter skal man høre på». Er det så at Oppland Arbeiderblad har til hensikt å motarbeide Gjøvik arbeiderpartis nominerte ordførerkandidat Even Solhaug? Vil vi om ikke lenge bli presentert for «avisas» foretrukne kandidat? En joker som trekkes ut av ermet! Dette er høyt spill!

Jeg skal ikke gjenta alle superlativene Even har blitt til del de siste dagene. Han fortjener dem alle! Jeg har kjent Even i mange år gjennom mitt engasjement i Arbeiderpartiet og lokalpolitikken – og det skal letes lenge etter en mer helstøpt og dyktig person enn han. Han er en flink og ærlig politiker – og han er et fantastisk menneske.  I denne saken er jeg veldig enig med nominasjonskomiteen i partiet mitt! Mener Sanna Sarromaa for alvor at Even Solhaug ikke fortjener nominasjonen som Gjøvik arbeiderpartis ordførerkandidat fordi han er mann? Sarromaas innlegg er naturligvis et stygt og personlig angrep på Even og har som siktemål å ødelegge for han. I så måte er innlegget ren skivebom!

«Gamle-ordføreren» på Gjøvik – og det finnes bare en - Niels Ødegaard (uten forkleinelse for de andre) sa mye fornuftig – og utrettet utrolig mye positivt for byen vår Gjøvik - i sin lange periode som ordfører. Ved en anledning uttalte han følgende: «Det er det samme hva man sier om meg – bare man snakker om meg». Det er min oppriktige mening at Sanna Sarromaa har gitt Even Solhaug den aller beste start på sitt kandidatur til ordførervervet. «Alle» snakker jo om Even Solhaug om dagen – og det kommer de til å gjøre helt fram til valget til neste høst». Jeg ønsker deg lykke til Even!