Vi investerer for økt kapasitet i helse og omsorg

SENTRUMSBEHOV: - Administrasjonen har lagt fram en oversikt over eksisterende bygninger som kan gjøres om til for eksempel bokollektiv for omsorgstrengende, skriver artikkelforfatterne.

SENTRUMSBEHOV: - Administrasjonen har lagt fram en oversikt over eksisterende bygninger som kan gjøres om til for eksempel bokollektiv for omsorgstrengende, skriver artikkelforfatterne. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDet er trist å lese historien til Mette Ødegaard, hennes erfaring som pårørende, og ikke minst den utryggheten hennes mor har måtte leve i. Dessverre hører vi lignende historier med jevne mellomrom. Som politikere har vi en viktig oppgave med å lytte til det pårørende forteller, og bruke disse erfaringene i arbeidet med å bedre det omsorgstilbudet som blant annet de gamle får i Gjøvik.

Når man leser historier som dette er det nærliggende å gjøre seg tanker om hva som er årsak til at ting blir så vanskelig; er det systemet, er det menneskemøtet eller er det rett og slett at det mangler plasser.

Trolig er det en kombinasjon.

Men hva er en plass? Vi mennesker har ulike behov når helsa svikter og det finnes ikke ett svar på hvordan omsorgs- og institusjonsplasser skal organiseres. Gjøvik Arbeiderparti mener det er viktig å ha et mangfold i tilbudet. Mange vil ha behov for en sykehjemsplass i en periode når de er kritisk syke, eller som et varig tilbud når tilstanden krever det. Det vil også være viktig å ha et godt tilbud med korttidsplasser når det er pårørende som har behov for avlastning.

Det er mange som bor i sykehjem i dag som vil ha det bedre i et bokollektiv. Man regner med at rundt 80 prosent av de som bor i sykehjem har en demensdiagnose. Det er flere rapporter som fremhever at det er nettopp personer med en demensdiagnose som har det best i små og oversiktlige boforhold hvor det er anledning til å ha med seg egne møbler og eiendeler. Og med en kjent bemanning som er tilgjengelig døgnet rundt. Bjørkelia har i mange år blitt løftet fram for å beskrive hva et bokollektiv er.

Gjøvik har i dag 150 sykehjemsplasser og 88 bokollektivplasser. På slutten av neste år vil dette økes med 32 plasser på Biri. I tillegg til dette har Gjøvik 183 boliger med tilgang til heldøgnsbemanning, dette er boliger for alle aldersgrupper.

Gjøvik har i løpet av de siste par årene bygd opp igjen 24 bokollektivplasser på Nordbyen omsorgssenter, og på slutten av 2020 vil det være 32 (16 + 16) plasser som er innflytningsklare på Biri omsorgssenter. Beboerne på Nordbyen vil da flytte tilbake til Biri, og 24 plasser står ledig i Nordbyen. Deretter starter vi bygging av nytt omsorgssenter i Snertingdal. Gjøvik har hatt gamle omsorgssentra som ikke lenger fyller de krav som foreligger. Den byggingen som nå skjer innebærer en betydelig investering i framtida.

I dag bor det mange på korttidsplasser på Haugtun som har behov for et varig botilbud. Ved at disse beboerne flytter til Nordbyen vil korttidsplasser på Haugtun bli frigjort. Haugtun er med sine 62 plasser tenkt som et sykehjem avsatt til korttidsopphold.

Det er gjort mye og investert mye de siste år – men dette er ikke nok!

Kommunehelsetjenesten står ovenfor store utfordringer i årene som kommer, og vi må årlig gjøre en vurdering av hva det er behov for av plasser slik at de eldre kan få et botilbud som gjør at de føler seg trygge. Dette gjør vi ikke bare med å bygge nye omsorgssentra – det er også viktig å øke bemanning og kompetanse. Slik bomønsteret utvikler seg i vår kommune mener Gjøvik Arbeiderparti at det nå er viktig å styrke tilbudet i sentrum.

Administrasjonen har lagt fram en oversikt over eksisterende bygninger som kan gjøres om til for eksempel bokollektiv. For sentrum gjelder dette 4. etasje på Haugtun og deler av Furubakken, videre er det mulighet for dette også på Nordbyen, Sørbyen og Åslundmarka omsorgssenter. Og kanskje får vi en diskusjon om dette skal være sykehjem eller bokollektiv?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags