Store ord og fett flesk

Av
DEL

MeningerDet er stor enighet når det gjelder hva vi politikere ønsker å satse på for å gjøre tjenestene til innbyggerne våre best mulig.
Den store uenigheten oppstår om hvordan vi skal finne de nødvendige pengene til alle disse gode formålene.

Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti i Gjøvik skriver i innledningen til sitt budsjettforslag at «#8221;med regjeringens politikk for vekst og nødvendige endringer i den nasjonale økonomiske politikken er det gode muligheter også for vekst i Gjøvik»#8221;.

Det var en underlig seanse da økonomiplanen ble diskutert i kommunestyret. Høyre forsøkte å framstille statsbudsjettforslaget til regjeringen som godt nytt for kommunene.
Jeg er ikke sikker på om det var det de selv følte da de satte i gang budsjettarbeidet. Det er ikke måte på alt de ønsker å styrke og utvikle, men de har faktisk ikke klart å vise til troverdige inndekkinger.

I 2019 mener de at de kan spare inn sju millioner på å konkurranseutsette vedlikehold, renhold, park og andre egnede tjenester – dette skal øke til 15 millioner i 2022.
Er virkelig dette realistisk? Har det vært gjort noen grundige undersøkelser? De som er ansatt i disse stillingene i kommunen bør prise seg lykkelig over at dette budsjettet ikke ble vedtatt.

De samme partiene skal også redusere vedlikeholdskostnader ved å selge kommunal eiendom – ikke småpenger: 5 mill. i 2019 opp til 10 mill. i 2022.
Mange er sikkert like nysgjerrige som meg; hvilke eiendommer?

I 2019 skal det bli 2,5 mill. mer på grunn av endret struktur i barnehage og skole. I teksten skriver de selv at det er noen planer som må ferdigstilles og vedtas før de kan peke på endringene, men vil det da være praktisk mulig å gjennomføre innsparingene neste år?

Jeg undrer meg stort over logikken i at de vil øke antallet omsorgsplasser, men vil følge rådmannen i å legge ned omsorgssenteret i Snertingdal på ubestemt tid. Det forslaget ble jeg og alle snertingdøler veldig overrasket og skuffet over.

De setter av penger for å sette i gang arbeidet med kulturhus, men tilbud for de mest pleietrengende er ikke så viktig.

Det er provoserende å lese forslaget til økonomiplan fra H, V og KrF. I teksten prøver de å framstå som de eneste som har forstått hva som skal til for at Gjøvik skal bli en god kommune for alle, så skal de betale dette med penger som er ren tall-lek. Litt som et eventyr: Det var en gang tre partier som skulle gjøre seg lekre for innbyggerne…..

Jeg håper virkelig framtidige velgere ser hvilken usikker framtid det kan bli hvis disse partiene skal ha den økonomiske styringen av kommunen.

Rådmannen har pekt på at forslaget til statsbudsjett ikke er lystelig lesning for kommunepolitikere og at den økonomiske framtiden er dyster. Tilskuddet til ressurskrevende brukere er redusert, kommunen får økende utgifter som følge av samhandlingsreformen, og andre reformer er ikke fullfinansiert.

Vi ser at de fleste kommuner sliter med å få til et budsjett i balanse. Det gjelder også oss i Gjøvik. Heller ikke vi som samarbeider og har flertall i vår kommune er helt fornøyd med de grepene vi har gjort, men det er i hovedsak tross alt penger som faktisk finnes.

Jeg nevner bare at med Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett ville Gjøvik kommune fått 15 millioner mer å disponere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags