Ja, ja, nå har endelig Støre og Barth Eide oppnådd sitt store mål. Få Norge med i Acer uansett hvilke midler som benyttes – er uten betydning ser det ut til. At Ap skal inngå som en del av den blåblå regjering for å få dette gjennom. At store deler av grunnfjellet i Ap var tvilende eller direkte imot har på den mest arrogante måte blitt oversett. Det hetes fra Støre og Barth Eide at det ikke er fare for noen suverenitetsavståelse ved å bli tilsluttet Acer. Her er min uærbødige påstand at det har dere ingen kunnskap om. Til Støre vil jeg spørre om han er fornøyd med å lede et Ap med meningsmålinger på dagens nivå? Det bør du være for jeg tror du får stor nedgang pga. det som nå har skjedd. Jeg har i hvert fall stemt Ap for siste gang. Det finnes bedre alternativer.