Feil bredbåndsresept fra Høyre

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger 

Vegard Riseng fra Høyre skriver at han har et engasjement for å forbedre bredbåndstilbudet til innbyggerne i Oppland. Det er bra, og så langt er vi enige. Problemet oppstår når Riseng skal skrive resepten for hvordan tilbudet kan forbedres, og ved at hans parti stadig kutter i de statlige bidrag. Dette er åpenbart en samfunnsutfordring som aldri løses av markedet alene.

Jeg vil aller først ta et sentralt premiss for diskusjonen: Mobilnettet har gitt oss en ny tilværelse i form av nye tjenester og hastighet på mobiltelefonen. Det personlige og mobile bredbåndet som Riseng beskriver, er blitt en naturlig del av vår hverdag og vårt liv. Morgendagens mobilteknologi vil sannsynligvis ta denne utviklingen videre, men mobilsignalet kommer ikke fra løse lufta; det kommer fra et finmasket kabelbasert nett, og siden det benytter naturgitte radiofrekvenser, er det ikke en ubegrenset ressurs som kan fungere som en løsning for alle. Mobilnettet kan imidlertid representere en løsning for noen, men for de fleste må kapasitetsbehovet løses gjennom kabel.

Utbygging av infrastruktur koster penger, og kostnadene øker per husstand når avstanden mellom husene blir større. Over 40 prosent av Opplands innbyggere bor utenfor tettbebyggelsen, ifølge SSB, og det gjør vårt fylke til det nest mest spredt bosatte i landet, knepent slått av Hedmark.

Regelverket for utbygging av bredbånd, og i særdeleshet den såkalte graveforskriften, har vært en fordyrende faktor for fiberutbygging i tettbebygde Det er bra regjeringen vil ha nye graveregler, men disse adresserer ikke utfordringene for Oppland. Teknisk etat i våre kommuner skaper i liten grad problemer for utbyggerne, snarere er min oppfatning at de stiller fornuftige krav. Det som er problemet er de store avstandene, og med påfølgende høye investeringskostnader.

Arbeiderpartiet ønsker å gjøre noe med dette, og vårt forslag til løsning er at gode krefter går sammen og at staten stiller opp i langt sterkere grad. Beløpet som mangler for å få en lønnsom utbygging i distrikts-Norge deles gjennom en privat dugnadsinnsats - og dugnadsviljen er beviselig tilstede - sammen med en betydelig økning av den offentlig støtten. Vi foreslår 6 milliarder i kommende NTP-periode. På denne måten kan vi fortsette å stimulere det private initiativet, samtidig som fellesskapet, bidrar til at alle får et godt bredbåndstilbud, uavhengig av om de bor i by eller bygd.

At alle er på nett av nødvendig kvalitet er avgjørende for bosetting, næringsutvikling, herunder den voksende turismen i fylket vårt, at barna får gjort sine lekser og at alle har tilgang til de digitale offentlige tjenestene, slik det forlanges i dag, osv. Vi vil ikke ha et digitalt klasseskille eller konkurransevridning fordi noen sliter med nettilgangen. Vi har store ambisjoner for Oppland. Da må alle med - også på nett.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags