Gå til sidens hovedinnhold

Den viktige skolestarten

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Denne uken har mange barn i Gjøvik opplevd sin første skoledag. De har møtt nye lærere og venner. De aller fleste er både spente og forventningsfulle. Det samme er nok de fleste foreldre også.

Å sørge for en god skole er en av de viktigste oppgavene jeg har som lokalpolitiker. Som kommunestyremedlem er Jeg en av de som har ansvar for at de barna som starter på skolen får en god skolestart. Jeg ønsker at barna skal møte en inkluderende skole med et godt læringsmiljø, hvor elevene opplever mestring og læring.

Det skjer mye bra på skolene i Gjøvik, men også i vår kommune er det dessverre for mange elever som sliter med skolehverdagen. Derfor er jeg og Høyre opptatt av at de elevene som ikke har en god skolestart må oppdages tidlig slik at de kan få riktig hjelp.

Med tidlig innsats kan vi gi elever som faller fra bedre hjelp tidligere. Høyres plan for tidlig innsats for vellykket skolestart trer i kraft denne høsten, og i vår kommune skal vi følge opp dette arbeidet. Vi må ta tak tidlig, for jo lenger vi venter desto vanskeligere blir det for eleven.

Fra skolestart i år har også skolene plikt til å gi intensivopplæring i lesing, skriving og regning til elever fra 1. til 4.klasse som står i fare for å bli hengende etter. Jeg håper det vil hjelpe flere av barna våre å mestre skolestarten og gir alle elevene et godt utgangspunkt. En god start er for de fleste elevene en forutsetning for at barne- og ungdomskolen blir 10 gode år med gleden av å mestre og lære.

Vi har mange flinke lærere i Gjøvik. I år kommer det også nye regler som sikrer enda flere lærere i klasserommet, i tillegg til at mange lærere fra Gjøvik allerede har fått etter- og videreutdanning. Men læreren kan ikke kan løse alt alene.

Tidlig innsats bør starte allerede i barnehagen, samtidig som vi vet at overgangen mellom barnehagen og skolen kan være vanskelig og at informasjon ofte glipper. Nå får alle kommuner plikt til å sørge for samarbeid mellom barnehage og skole. Gjennom et godt samarbeid vil skolen få vite mer om barn som kan oppleve at skolestarten eller de første årene blir vanskelige og barna som har det vanskelig kan få tidligere hjelp og bedre oppfølging.

Noe av det jeg opplever som mest meningsfylt og viktigst ved å være politiker er å kunne bidra til en god skolestart for de minste barna og gi muligheter til alle gjennom en god skole.

Kommentarer til denne saken