Studenthybler og ambisjoner

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi har en stor utfordring i Gjøvik med å tilby gode hybler til dagens og morgendagens studenter ved NTNU. I mange var dette et forsømt område, men med den konstellasjonen som nå styrer så har dette vært viet mye oppmerksomhet. Det er derfor noe overraskende at Høyres ordførerkandidat Anne Bjertnæs drar en uenighet om byggehøyde på Campus over i en generell kritikk av at posisjonen ikke er utviklingsorientert.

Høyre og flere andre partier ønsket i forbindelse med områdereguleringsplanen for universitetsområdet å tillate en byggehøyde på mer enn 9 etasjer slik at utbygger Johan Jensen kunne gå videre med sitt hybelhusprosjekt på opp mot 400 hybler. Flertallet i kommunestyret syns imidlertid at 9 etasjer er høyt nok på dette området og det er noe underlig at ikke utbygger da ikke finner lønnsomhet. Kaster han kortene står andre klar til å realisere hybelbygg på arealet. Dette burde være en uenighet man la bak seg, men ordførerkandidaten drar uenigheten videre til en generell beskrivelse av en tilbakelent politisk ledelse i Gjøvik. Det er derfor grunn til å minne om hva vi faktisk har gjort:
 

  • Det er brukt mye ressurser på å støtte opp om Studentsamskipnadens prosjekt i Røverdalen. Prosjektet har riktignok bred politisk støtte, men jeg minner om at SIT ikke hadde valgt noe prosjekt her hvis det ikke hadde vært for at et initiativ om å bygge p-anlegg i Røverdalen synliggjorde mulighetene.
  • Ved starten av denne kommunestyreperioden tok Rødt initiativ til å få utarbeidet retningslinjer for uønsket transformasjon av familieboliger til hybelhus. Dette var nødvendig av flere grunne: sikkerhet, bomiljø og bokvalitet. Høyre har aldri brydd seg om det store antallet som har blitt hyblifisert og gikk imot retningslinjene. Disse retningslinjene gjelder for alle boområder i Gjøvik, ikke bare Tongjordet. Merk også at retningslinjene er mindre strenge enn i høyrestyrte kommuner som Kristiansand og Nøtterøy (nå Færder). Høyre kritiserer fortsatt dette grepet, sorgarbeidet etter vedtaket bør snart være gjort.
  • Rødt markerte behovet for at de ulike bestemmelsene som gjelder for leiligheter og hybler i sentrum, må mykes opp for å få til flere slike boliger. Dette har samarbeidspartiene stilt seg bak og innvilgelser av dispensasjoner følges opp administrativt.
  • Rødt har ved flere anledninger stilt spørsmål om vi kan kombinere nyetableringer i næringsbygg med å legge til en hybelseksjon (eks: xxl-bygget). Samarbeidspartiene har stilt seg bak. Slik kombinasjon må imidlertid skje i samarbeid med utbygger, så det gjenstår å se om også dette kan bidra til en god dekning av ordinære hybler.
  • Vi har tatt opp mange ganger med utbyggere at det er behov for å bygge ordinære hybelhus i tillegg til SIT-prosjektet i Røverdalen. Syljuåsen AS har realisert et hybelbygg på gamle brannstasjonstomta, vi har god dialog med utbygger angående et prosjekt i Trondhjemsveien. Ja, til og med utbyggeren på Campus har vi hatt god dialog med.
  • Det er brukt mye tid på å lage prognoser på behovet for privat utbygging. Dette er formidlet videre til flere utbyggere som vi vet vurderer konkret prosjekter. Privat supplement til SIT-tilbudet er helt nødvendig skal vi bli en attraktiv by å studere i.

Det faller altså på sin egen urimelighet å kritisere samarbeidspartiene for ikke å ha høye nok ambisjoner på dette området. Ordførerkandidaten burde derimot gå litt i seg selv og utvikle egen politikk på området til supplement for det som faktisk blir gjort for å sikre gode hybler til våre studenter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken