Kan andre enn Arbeiderpartiet og deres venner få innflytelse i Gjøvik?

Av