Alle burde gå i gatene og protestere mot innsparingene i helsesektoren

Arkivbilde

Arkivbilde Foto:

Av
DEL

LeserbrevDet er en lettelse å se at Oppland Arbeiderblad på lederplass 27.9. omsider stiller noen kritiske spørsmål vedrørende Sykehuset Innlandets (SI) omfattende kutt og innsparinger – kutt som avisen tross alt rapporterer om ukentlig. I avisen samme dag kan vi lese at sykehusene på Gjøvik og Lillehammer fortsatt bruker for mye penger. SI må kutte mer. Antall ansatte må ned. Tjenestetilbud må innskrenkes. I likhet med OA har vi vondt for å tro at det er «av pur trass sykehusene har brukt 74,6 millioner kroner mer enn de egentlig skulle så langt i år». Det overrasker ingen at antall pasienter, deres individuelle behov og oppfølging ikke helt lar seg tilpasse bevilgninger som i utgangspunktet er smale og ment å dekke både drift og milliardinvesteringer. OA spør retorisk om det er den økonomiske rammen, systemet rundt denne, eller pasientene det er noe galt med. Det er selvfølgelig bevilgningen og systemet rundt som er hovedproblemet. (Åpenbart er det er noe galt med de fleste av pasientene også – de utredes, behandles og ivaretas av spesialisthelsetjenesten nettopp fordi de ikke er friske.) OA viser til konsulentrapporter: Sykehusansatte er blitt så effektive som de bare kan, men utstyr og investeringer henger ikke alltid med. OA etterlyser nye politiske grep og foreslår økte rammer til investering/egenkapital.

Økte rammer til investering og egenkapital kan være et sted å begynne. Men hva nå enn som er løsningen, så er problemet åpenbart. Vi har et helsevesen som ikke evner å ivareta pasientenes behov for helsetjenester fordi det styres etter bedriftsøkonomiske prinsipper med fokus på kostnadsreduksjon og ekstern styring. Som henholdsvis tidligere pasient og ansatt ved fødeavdelingen på Gjøvik har vi selv gått i bresjen for å skjerme fødetilbudet på Gjøvik mot sommerstenging og nedleggelse, men trusselen mot tjenestetilbudet er større enn som så. Kuttene rammer mye bredere enn føden på Gjøvik. I OA 27.9. kan vi bl.a. lese om at antall ansatte må ned på sykehusene på Gjøvik og Lillehammer. Medisinsk avdeling på Gjøvik har allerede redusert antallet senger og bemanning fra 1. september for å spare penger, for å nevne noe. I tillegg rammer utvilsomt det kontinuerlige presset på sykehusøkonomien rekrutteringen til helseprofesjonene. Hvem ønsker å jobbe i helsevesenet nå og i fremtiden? Med dagens organisasjonsmodell ofres helseprofesjonenes samvittighet og yrkesstolthet fordi det skal effektiviseres og spares. Tall fra SSB viser at én av fem sykepleiere forsvinner fra helsevesenet ti år etter fullført utdanning. I Norsk sykepleierforbunds undersøkelser oppgis for stor arbeidsbelastning som den viktigste grunnen til at sykepleierne vil ut av sektoren. Spørsmålet er: hva slags helsevesen og samfunn ønsker vi oss? Et som bare bryr seg om pengene, ikke personene? Om finansene, ikke folk?

Vi vil oppfordre alle (inn)landets innbyggere til å engasjere seg i det som er i ferd med å skje med sykehusene våre. Ikke tro at det ikke berører deg! Å ha gode og nære helsetjenester kan være livreddende for deg eller noen som står deg nær, når du minst venter det. God helse er et primærbehov, og vi som som samfunn må bruke penger på helse for at befolkningen skal ha det godt.

Ikke godta at «det bare er sånn» at helseforetaket «må» gjøre disse innsparingene. Det må det ikke. Ansatte «må» ikke gå. Tilbud «må» ikke legges ned. Det er politikerne våre som fastsetter bevilgningene til helsesektoren. Det er regjering og Storting som har bestemt at sykehusene skal styres som butikk med fokus på penger og profitt, at pasienter og pårørende og deres behov kommer i andre rekke. Vi lever i et demokrati; vi har alle makt til å være med på å bestemme hva vi vil med samfunnet vårt, hvilken retning vi skal gå i. Men det fordrer at vi protesterer mot denne utviklingen, at vi viser vår motstand. Det kan vi gjøre på mange måter, blant annet ved å mobilisere ved protester, skrive ytringer i sosiale og øvrige medier, og ikke minst, stemme ved stortingsvalget om to år. Vi oppfordrer alle til å stemme på partier som skjønner hvor viktig velfungerende og gode helsetjenester er for befolkningen - partier som er villige til å endre kurs.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags