Åkken skal je go’blonke tel?

Liv Thorsen

Liv Thorsen Foto:

Av
DEL

LeserbrevDe fleste har nok registrert at vi nærmer oss et valg. Det er snaue to måneder til høstens kommune- og fylkestingsvalg. Vi leser innlegg og kommentarer fra de ulike partiene i papiravis og på nett. Rundt om i kommunen møter vi på stands hvor representanter fra de ulike partiene ønsker å få folk i tale, dele ut program, informere i håp om å sanke stemmer. Vi leser om statsråder, og stortingspolitikere som kommer på besøk, alt som et ledd i høstens valg!

Vi bor i en kommune hvor det, for de aller fleste, er godt å bo og vi har mye å være stolte av, og fornøyde med i Gjøvik. Samtidig bor det enkeltpersoner og grupper som opplever utenforskap i vår kommune.

Jeg har lest de ulike partiprogrammene, og valgløftene er forbløffende like. Slik sett skulle en tro det var det samme hvem som får makta etter høstens valg, men høstens kommunevalg er for mange et verdivalg!
Alle ønsker gode oppvekstmiljø, gode skoler, helsetjenester, fokus på næringsutvikling og ikke minst viktige klimatiltak. Ta bare utfordringene i helse- og omsorgssektoren med høyt sykefravær og små stillingsbrøker. Dette ønsker både arbeiderpartiet og høyre å gjøre noe med! De ønsker å styrke grunnbemanningen, øke antall hele stillinger, og vil sikkert få med seg flere partier for å løse utfordringene som sektoren sliter med. Men dette vil koste, og det vil handle om prioriteringer. Så selv om de ulike partiene ønsker mye av det samme så har de ulik tilnærming til hvordan de vil løse oppgavene! Det handler om valg mellom fellesskapsløsninger og solidaritet eller økt privatisering og konkurranseutsetting, og dette vil bety noe for folk.
Vi har de siste årene sett en utvikling i samfunnet med mer individualisme og mindre solidaritet og fellesskapsfølelse. «What’s in it for me» kan være styrende for våre valg.
I Gjøvik ser vi bl.a. en stadig økning av familier som ønsker å sende sine barn til privatskoler, og det er nå ventelister på den internasjonale barne – og ungdomsskolen på Kallerud. En skole som i utgangspunktet ble etablert for å imøtekomme et behov slik at utenlandske ansatte i kompetansebedrifter som Raufossmiljøet og NTNU kunne ta med familien sin, være noen år for så å returnere til sine hjemland hvor barna kan fortsette sin skolegang. Disse skolene mottar økonomisk støtte fra våre skattepenger, og sist år betydde dette 6.5 mill. mindre til de offentlige skolene i Gjøvik kommune!
Dette bidrar til å skape forskjeller. Det kommer ikke friske midler, pengesekken er den samme og da blir det et verdispørsmål om hvordan vi skal bruke pengene!
I de 6 årene vi har hatt en blåblå regjering har vi sett økende forskjeller blant folk. Stadig flere faller utenfor, enten det gjelder barn som lever i familier under fattigdomsgrensa, eller folk som sliter med kroniske helseutfordringer.
Vi ser innstramninger i ytelser til kronisk syke og uføre (ex. kutt i arbeidsavklaringspenger, kutt i overgangsstønad og bostøtte) Resultatene av denne politikken er at enda flere blir uføretrygdede og flere blir avhengig av sosialhjelp fra kommunen. Dette koster penger og det bidrar til et økt sosialt utenforskap.
Det er ingen grunn til å tro at vi ikke vil se den samme utviklingen lokalt om vi får en blåblå kommune etter valget. Det blir jo spennende å se hva Senterpartiet vil gjøre. Nasjonalt er de tydelige på at de ikke vil støtte en høyre regjering og lokalt har SP en lang tradisjon i å samarbeide med venstresida. Ved sist kommunevalg gjorde Torvild Sveen helomvending dagen etter resultatet forelå. Denne gangen vil han ikke si noe om hvem han vil «goblonke» til. Hadde jeg vært senterpartivelger ville jeg forlangt å få vite om min stemme vil gå til høyre eller venstre, det har velgerne krav på!
Jeg har hørt mange si at» nå er det på tide å få ei dame som ordfører» men det er ikke kjønn vi skal stemme på, men politikk! Høyres ordførerkandidat, Anne Bjertnæs er og tydelig på dette!
Mitt ønske for valgkampen videre er at vi får gode diskusjoner, kan være tydelige på hva vi er uenige om, og hvordan vi vil løse de utfordringene som kommer. Jeg ønsker at folk setter seg inn i de ulike partiene sine program, tenker etter : «hvilke saker er viktig for meg?» Ingen av oss vil finne ett parti hvor vi er enige i alt og da kan Valgomaten være et nyttig verktøy som kan hjelpe oss med å finne ut hvilke parti som ivaretar de viktigste sakene vi er opptatt av. Uansett så ønsker jeg alle benytter stemmeretten sin.
Min mor var en klok dame, og flere år etter hennes død fant jeg en liten lapp med hennes sirlige håndskrift og følgende tekst: «Jeg har ikke tillit til et samfunn som ikke tar vare på de svake» og denne arven tar jeg meg med videre!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags