Sats på jobbskapere i Innlandet i statsbusdsjettet

Åge Skinstad, NHO

Åge Skinstad, NHO

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger 

Som representant for næringslivet i Innlandet forventer jeg et statsbudsjett som styrker bedriftenes konkurransekraft. Vi må ikke glemme at det er bedriftene som betaler for velferden i Norge.

Pilene peker oppover og arbeidsledigheten er stort sett veldig lav i vår region. Det er bra! Men andelen utenfor arbeidslivet er høyere enn den burde være. Derfor trenger vi flere bedrifter som skaper flere arbeidsplasser. Regjeringen må føre en politikk som fremhever verdien av arbeid. Det handler om å satse på bedriftene som hver dag er jobber for å styrke sin posisjon i tøffe markeder. Bedrifter i vekst er arbeidsplasser i vekst!

Skru igjen oljepengekranen. For å føre en ansvarlig økonomisk politikk i årene fremover er det nå nødvendig å bremse økningen i oljepengebruken. Noe annet vil være å gjøre norsk økonomi og kommende generasjoner en bjørnetjeneste.

Prioritering av pengebruken vil bli viktig i det kommende statsbudsjettet. Bedriftene er vant med det, og politikerne kan godt bli flinkere. Et forslag er å satse på smartere offentlige anskaffelser. Tall fra 2013 viste at det offentlige i Hedmark og Oppland kjøpte varer og tjenester tilsvarende 32 millioner kroner. Nasjonalt program for leverandørutvikling er en pådriver og fasilitator for å øke stat og kommunes evne til å gjennomføre innovative anskaffelser. Programmet har bidratt til at antallet innovative offentlige anskaffelser har økt markant. På landsbasis har programmet bidratt til 20 større innovasjoner og 183 millioner kroner i offentlige besparelser. Vi håper at flere offentlige innkjøpere og private leverandører i vår region vil ta i bruk programmet.

Samferdsel er en hovedprioritering for næringslivet i Innlandet i årene som kommer. Mange viktige prosjekter for regionen er helt eller delvis inne i NTP. Det vi trenger nå fra regjeringen er tegn på at disse prosjektene prioriteres når pengene skal fordeles. Intercity helt til Lillehammer, Fullføring av firefelts E6 helt til Øyer. E-16 gjennom Valdres med vekt på løsning av Fagernes, Rv 3/25 til Elverum og fullføring av Rv 4 på Hadeland er også viktige prosjekter for næringslivet vårt.

Involvere næringslivet i utdannelsene: NHOs Kompetansebarometer viser at 6 av 10 bedrifter i vår region ikke får tak i den kompetansen de har behov for. Skal bedriftenes behov dekkes må det satses på yrkesfag og fagskoleutdanning. Evensen & Evensen på Lillehammer og Ø.M. Fjeld i Kongsvinger er noen av våre medlemsbedrifter som uttaler behov for engasjerte folk med yrkesfaglig bakgrunn. Evensen & Evensen understreker også at de foretrekker byggingeniører som har yrkesfag i bunn når de skal ansette prosjektledere.

Forenkling er viktig! Enklere hverdag for bedriftene har vært en politisk kampsak i årevis. Det er svært viktig for små og mellomstore bedrifter som i dag bruker for mye tid på skjemaer og rapportering.

Lytt til bedriftene! De er våre jobbskapere og de fortjener applaus for den jobben de gjør med å skape vekst og liv i byer og bygder. De er viktige, både for næringene og for lokalsamfunnene. Skal vi sikre flere jobber i privat sektor, som betaler for velferden, må politikerne ta hensyn til bedriftenes behov når statsbudsjettet legges.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags