Gå til sidens hovedinnhold

Bedre sammen enn hver for oss

Artikkelen er over 5 år gammel

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Oppland og Hedmark må bli en region og vi må få vesentlig færre kommuner enn i dag. Det er 50 år siden forrige kommunereform. Samtidig har kommunenes oppgavene økt i omfang, spesialiseringsgrad og kompleksitet. NHO vil skape bedre kommuner for folk å bo i, og ikke minst å arbeide og drive næring i. Næringsutvikling er viktig, og dette er med på å skape attraktive bo – og arbeidsmarkedsregioner. Det er et velfungerende næringsliv som skaper våre felles velferdsordninger. Næringslivet består av mange aktører som vil gjøre sitt beste for å drive bedrifter som opptrer samfunnsansvarlig, og som er bevisst på sin rolle der de som arbeidsgivere er med på å sikre tilflytting og vekst. For å få til en positiv regionutvikling er næringslivet avhengig av gode rammebetingelser for å drive næringsvirksomhet.

Næringslivet har talt

NHO styres av våre 24 500 medlemsbedrifter landet rundt, 2035 av disse er i Innlandet. Hele 80 prosent av NHOs medlemsbedrifter har under 20 ansatte, og 60 prosent av medlemsbedriftene i NHO Innlandet har under 10 ansatte. Det er medlemsbedriftene våre som har besluttet at NHO skal jobbe aktivt for en kommunereform som vil gi oss et betydelig lavere antall kommuner enn i dag. I en undersøkelse utført i forbindelse med NHOs økonomibarometer i fjor, ser vi at hele 85 prosent av medlemsbedriftene våre mener at det er behov for endringer i kommunestrukturen. Et flertall av bedriftene mener i tillegg at kommunesammenslåing vil ha en positiv effekt på mulighetene for mer kostnadseffektiv drift.

NHO har fem hovedgrunner til å ønske færre og større kommuner

Mer effektiv og fremtidsrettet arealbruk, bedre saksbehandling og økt rettssikkerhet, færre kontaktpunkter og mer enhetlig planlegging og ikke minst vil større kommuner gi grunnlag for mer effektiv ressursbruk og bedre anvendelse av arbeidskraften lokalt.

Fremtidige kommunekart

For å øke fremtidig effektivitet og verdiskaping bør flere kommuner i Innlandet legge opp til nye kommunegrenser. Som det fremgår av kommunekartet, mener vi at Oppland vil klare seg med fem kommuner og Hedmark med fire kommuner. Det aller viktigste er imidlertid at det blir atskillig færre enn de 48 kommune vi har i dag. Innlandets hovedutfordring er at vi henger etter på befolkningsutvikling. Større og mer robuste regioner vil kunne øke tilfanget av nettopp dette.

Regionreform

Tirsdag den 5. april slapp Regjeringen stortingsmeldingen “Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver”. Regjeringen foreslår at dagens 19 fylker erstattes av ti regioner. Regionenes nye rolle, struktur og oppgaver er derimot ikke endelig avklart. Ifølge kommunalminister Jan Tore Sanner er det regionens tyngde som vil være avgjørende for hvilke oppgaver de skal ha. Fylkeskommunene blir nå utfordret på samme måte som kommunene i kommunereformen. De må selv finne løsninger.

 

Fremtidens regioner formes nå

Det finnes bare en sikker vei til ikke å bli bedre, og det er å gjøre alt slik det ble gjort før. Det er nå fylkespolitikerne kan og bør ta initiativ til å forme fremtidens regioner. Vi må tilrettelegge for at næringslivet kan møte økt internasjonal konkurranse, sikre velferdsordninger, arbeidsplasser og skape vekst. Innlandet har behov for kompetent arbeidskraft, og god infrastruktur. Dette er spesielt viktig for oss med langstrakte fylker der avstanden til markedet kan være stor. Innlandsutvalget sin rapport påpeker at fylkene Hedmark og Oppland har gode forutsetninger for å drive positiv næringsutvikling innenfor flere områder, særlig innenfor reiseliv, industri, bygg og anlegg, bionæring og IKT. Dette betyr at vi må tilrettelegge så vi kan utnytte disse ressursene optimalt.

Endringer betyr forbedringer

For å utnytte næringslivets muligheter er endring av kommunegrenser kun forslag til forbedringer. Verken endringer eller forbedringer er farlig, det er kun et virkemiddel for å finne bedre løsninger. Nåtiden og fremtiden ser annerledes ut enn hva den gjorde da kommunegrensene ble lagt 50 år tilbake i tid. NHO er opptatt av å kjenne historien, men samtidig se hvor vi skal bevege oss i fremtiden. En viktig del av å ruste Innlandet for fremtiden er å bidra til en mer hensiktsmessig kommunereform og regioninndeling. Vi er en ressursrik region med mye til felles, og derfor vil det være naturlig å se for seg Innlandet som en helhetlig region. Nå har vi en stor mulighet til å gå offensivt ut og fortelle at Hedmark og Oppland bør slå seg sammen til en region som heter Innlandet. Dette vil gi oss en felles sterk identitet, og ikke minst økt innflytelse med 14 felles stortingsrepresentanter. Et samlet kraftsenter i Innlandet vil være rustet til å realisere verdipotensialet i regionen, og være konkurransedyktig i det nasjonale bildet.

Det er ingen tvil om at vi blir bedre sammen enn hver for oss.

Kommentarer til denne saken