Å Innland, Innland – La oss gjøre det beste ut av det

Av
DEL

Leserbrev
Først innrømmes at jeg aldri kom til å stemme på Oddvar Nordli. Det forhindrer ikke at jeg på mange områder var en beundrer. Etter et statsrådsskifte i hans regjering ble han i et intervju spurt om han nå hadde fått den regjeringen han ønsket. I kortversjon svarte Nordli som vi sier på Hedmarken; «får en ikke den en elsker, får en elske den en får.»
Nordlis pragmatiske svar kan være god rådgivning for snart kommende innlendinger. Oppløsning er ofte forhastet løsning i mange sammenhenger.
Samtidig med utsagn om at Innlandet bare skal være en parentes før en tillyst omkamp med forespeilet resultat, er det interessant å sammenlikne med et par eksempler på inndeling av Norge.
Det frivillige Skyttervesen har sin regionale inndeling slik den har vært siden Stortinget opprettet organisasjonen i 1892. Landet er delt i ni kretser som i dag kanskje ville blitt kalt regioner. Opplandskretsen dekker grovt sett det samme området som Innlandet skal gjøre. Trøndelag er Trøndelag og Nord-Norge er Nordland, Troms og Finnmark. Viken I og Viken II er kanskje vel så godt arrondert som det kommende Viken fylke. Dette har fungert som geografisk inndeling for organisasjonens regionale nivå i nær 130 år. Det vil si i flere mannsaldre med kommunikasjonsmuligheter på langt dårligere nivå enn dagens. Men endre – nei.
Forsvaret har også holdt seg med nokså naturlige grenser og gode navn. Jeg vet ikke om det er generaler eller politikere som har ledet an, men all ære til de ansvarlige. Nær sammenfallende med fylkesgrensene for Hedmark og Oppland, har vi hatt henholdsvis Øst-Oppland og Vest-Oppland HV-distrikter. Disse er i senere tid slått sammen til Opplandske HV-distrikt uten omkamper og mediestorm om verken sammenslåing, lokalisering eller navn.
At fylkespolitikere er opptatt av fylkets liv og levned, bør være sjølsagt. Like klart er det at folket ikke har noe brennende engasjement for dette forvaltningsnivået. En tredel av befolkningen vil ikke ha fylkeskommunen i noen som helst fasong. En kan lure på om motstanden mot regionreformen i Innlandet er en kamp for spesielt interesserte.
Hvis en kan ta sjansen på å raljere litt over noe alvorlig, kan en si at det er forutseende å holde tilbake Eidsiva-pengene for å slippe en kommende tilbakebetaling. Kanskje løper vegringen ut fra en holdning om at alt ditt skal være vårt, og at alt mitt fortsatt skal være nettopp det. Å selge fylkesnavnskiltene virker på den annen side forhastet, men ideen og formålet er utmerket.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags