Debatt om rv.4

Av
DEL

MeningerFor noen måneder siden hadde undertegnede et innlegg rundt nye riksveg 4, som ved første trykking også ble signert av OA-ansatt Arne Næss (noe jeg setter stor pris på) og også illustrert med arkivfoto. Rent mediamessig ble dette starten på en hel del gode og saklige innlegg rundt dette temaet. I så måte har innlegget så langt svart til intensjonene. Noe av hensikten bak innlegget var nemlig å skape en debatt for nettopp å holde saken varm inntil første behandling på sentralt hold. Herunder også debatten om trasévalg på Vestre Toten. I samsvar med mine egne meninger vil jeg påpeke innlegget til Eina bondelag og de samfunnsøkonomiske og politiske poeng de trekker fram. Det tok sin tid før «Nye Veger» kom på banen med tanke på de to innleggene som kom fra Statens Vegvesen på et relativt tidlig tidspunkt. Nå skal ikke jeg her si noe verken til eller fra på de beregningene som der er kommet fram, da jeg ikke har tilgang til de enkelte fakta for bergningsgrunnlag. Det ville også ha blitt en masse tall som de færreste ville hatt noe forhold til.

Det foreløpig siste innlegget i skrivende stund er av Arnt Erling Vik, og jeg støtter hans synspunkter på alle måter rundt behandlingen av vegforbindelsen. Den behandlingen som pågår er en fordyrende prosess på lik linje med øvrige behandlingsprosesser i vårt samfunn. Slik jeg ser det er det også et markeringsbehov for den enkelte instans som for eksempel Sykehuset Innlandet og den prosess som har pågått der.

Det jeg imidlertid ser på som mest essensielt i veiprosjektet er å holde debatten oppe og i gang med pådytt til våre lokale politikere for å jobbe videre med saken innover mot departementet, for nettopp å forhindre at det blir skjøvet nedover på lista sett i sammenheng med øvrig vei/baneprosjekter rundt omkring i landet. Det trengs stadig påfyll om både det ene og det andre. Det er en behandlingsprosess her i landet som er fordyrende uansett hvilket emne det gjelder. Mange vil kalle det et byråkrati ut av en annen verden.

Selv om debatten om riksveg 4 over Toten på ingen måte er avsluttet dukker det i tillegg opp en annen, men forhåpentligvis enklere problemstilling, hvor skal en eventuell ny riksveg 4 utenom Lygna kobles til eksisterende RV4 på Hadeland? Og hvordan vil traséen bli koblet inn på eksisterende RV4 ved Eina?

Så til Gjøvik. Ved å bryte av mellom nordlige rundkjøring på «nye» RV4 og området rundt avkjøring mot RV33 mot Minnesund vil det også berøre mange husstander. Det samme dersom avbrytning skjer lenger sør. Dette er et punkt som har vært lite nevnt i media. Kunne en tanke vært å benytte en kulvert?

Til slutt en sak som i utgangspunktet ikke berører oss herover, men allikevel ha betydning for vurdering i NTP og prioriteringer. Strekningen mellom Nittedal/Hakadal og Gjelleråsen/Slattum. Hvordan skal traséen legges her i et tett befolket område hvor mange har sin arbeidsplass innenfor Oslo bygrense?

Fortsett å komme med innspill basert på samfunnsøkonomiske prinsipper. Det hjelper de som skal påvirke prosessen videre innover mot sentralt hold

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags