De var seks beboere. De skulle hjelpes til å klare seg selv i samfunnet. Idag lever bare fire. Det er spørsmål som bør besvares

Det reiser seg flere spørsmål i kjølvannet av at en 34 år gammel mann ble drept i en bolig i Hov drevet av kommunen og Sykehuset Innlandet.