Befolkningen i Innlandet er blant de flinkeste i landet til å ta vaksine mot Covid-19. I tillegg til å være stolte over at vi på denne måten kjemper mot pandemien, får vi god beskyttelse mot alvorlig sjukdom og død – og vi sprer mye mindre virus.

Men fremdeles er det mange uvaksinerte. Noen av dem kan ikke ta vaksine, men det gjelder langt fra alle.

Det finnes noen områder i Innlandet som utmerker seg med lav vaksinedekning. Innenfor noen aldersgrupper varierer det fra nesten 100 prosent vaksinerte i noen kommuner, til rundt 65 prosent i andre kommuner. Det rapporteres også om at mange som jobber i helseinstitusjoner er uvaksinert.

Årsakene til å si nei er sikkert flere, og det er ikke usannsynlig at personer med stor innflytelse gjennom blant annet sosiale medier har bidratt til å skape en vaksinasjonsskepsis der man stiller spørsmål rundt informasjon, formål og effekten av vaksineringen.

De som ikke tar vaksine, bidrar til at sykelighet og død øker. Og de som ikke vil la seg vaksinere, tjener samtidig på innsatsen til de som har latt seg vaksinere. De beskyttes av flokken – og er nå gratispassasjerer. Uten vaksiner hadde nemlig smittespredningen vært betraktelig større, helseinstitusjonene mer overbelastet og samfunnet mindre åpent.

Til deg som fortsatt ikke har tatt vaksinen og er skeptisk; Ja, vaksinen kan gi bivirkninger, men i veldig liten utstrekning. Flere hundre millioner er nå vaksinert. Fire av 10.000 vaksinerte får alvorlige bivirkninger, men dette er bivirkninger som i stor grad er forbigående.

Men får du covid-19-sykdom, risikerer du betraktelig flere «bivirkninger». Tallene vi ser globalt på døde og de som ligger på sykehus og i respirator, taler sitt tydelige språk.

Og ja, vi vet ikke helt sikkert om vaksinen har bivirkninger som viser seg senere. Det vi derimot vet helt sikkert, er at Covid-19-sykdom kan gi alvorlige sen-bivirkninger. Og – vi har latt oss vaksinere mot en rekke andre sykdommer i mange årtier, uten at dette har vist seg som et problem.

Denne kampen mot pandemien forutsetter bidrag fra den enkelte, fra alle, for å få det vi alle ønsker og trenger; å redusere alvorlig sykdom og dødelighet og ha tilgang til helsetjenester som fungerer og er til for alle, i et åpent samfunn.

Slik kan vi ha en jobb å gå til, en skole å gå til, venner å gå til – og en sjukeseng og en sjukepleier eller lege å komme til den dagen vi eller våre nærmeste skulle trenge det.