De truet med å flytte grenda til Gjøvik, men nå er tonen en annen

Bygda inviterte alle de politiske partiene og ba om klare svar om Nordlia. Det fikk de.