De to veibyggerne serverte vidt forskjellige løsninger for ny Riksveg 4

Mindre utbedring av dagens riksvei? Eller ny firefelts motorvei i vest? Det beror åpenbart på hvem som får bygge ny Riksveg 4 gjennom Vestre Toten.