De store arbeidsplassene i Nordre Land: Går nesten som normalt – foreløpig

Mens mange av de store bedriftene på Raufoss har permittert store deler av sine ansatte holder foreløpig bedrifter i Nordre Land oppe aktiviteten.