Ifølge Nav Innlandets omverdensanalyse har Gjøvik 17,7 prosent innvandrere, en høyere andel enn de andre sentrale kommunene i fylket. Gjøvik har også vesentlig flere innvandrer fra den klassifiserte landsgruppe 3, som er Europa utenfor EU, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika. På landsbasis er det i denne landsgruppen yrkesdeltakelsen er lavest blant innvandrere.

En egen rapport fra Innlandet Revisjon viser at 42 prosent av innvandrere fra land utenfor EU fortsatt ikke har jobb etter over ti års botid i Gjøvik. Rapporten konstaterer også at innvandrere fra land utenfor EU tjener betydelig mindre enn den øvrige befolkningen i Gjøvik.

«Tall fra SSB viser videre at 40 prosent av innvandrerne fra land utenfor EU som bor i Gjøvik, bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Tilsvarende tall for befolkningen i kommunen utenom innvandrere er åtte prosent», beskriver rapporten.

Dette gir selvfølgelig en del ringvirkninger. Det å ikke være en del av arbeidsliv og utdanning er selve definisjonen på utenforskap. Og av det vi vet om slik utenforskap, er at det har en tendens til å gå i arv. I dag har 6 av 10 barn i lavinntektshusholdninger innvandrerbakgrunn. En sterk overrepresentasjon.

Les også

Disse barna er ikke bare statistikk – de er våre naboer, klassevenner og kolleger.

Den ferske rapporten til tross, snakker ingen i valgkampen om temaene disse tallene berører. Betyr det at man tenker situasjonen er grei nok? Eller at partiene ikke har noen politikk for å bedre situasjonen for dem disse statistikkene taler om? Innvandrere fra landsgruppe 3 roper jo sjelden høyt i forum der debatt foregår. Kanskje nettopp fordi mange står på utsiden.

I en situasjon der det blir knapphet på arbeidskraft, representerer denne statistikken også et stort potensial. Kommuner, Nav, skoler, politikere og arbeidsgivere må alle tenke nytt og i fellesskap om hvordan denne ganske ubenyttede reserven av arbeidskraft kan få nødvendig hjelp til å bli kvalifisert for arbeidslivet. Slik kan familier og hele miljøer bryte utenforskap og vedvarende fattigdom, samtidig som samfunnet vinner integrering og produksjon.

Men dette krever politikk, koordinering, penger og tålmodighet. Kort sagt; dette er åpenbart vanskelig – men fortsatt helt nødvendig.