De nye inntaksreglene på videregående kan bli justert

Av

Kriteriene for hvilke skoler som er nærskoler for elever på videregående skole, kan bli justert i Gjøvikregionen.