De mener tallenes tale er klokkeklare: – Ungdommene må samles på én skole

Å bygge en ungdomsskole for elever fra de fire skolene Kopperud, Vindingstad, Grande og Blomhaug er best både av hensyn til læring, det sosiale og effektiv drift.