De kjemper om ordførerklubba, men ikke for enhver pris

For både Aud Hove (Sp) og Even Aleksander Hagen (Ap) er det viktig at de blir fylkesordfører, men begge understreker at det er flere posisjoner og en rekke politiske standpunkt det skal forhandles om.