Gå til sidens hovedinnhold

De fleste gir for at vi alle skal få

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Slik er det i debatten om hvor hovedsykehuset skal bygges. Hamar, Løten og Stange ivrer stort for å få hovedsykehuset til aksen Hamar-Elverum og får all mulig pressedekning for dette alternativet fra Hamar Arbeiderblad. Ja, Sanderud eller Brumunddal er også spiselig for de stiftsstadnære. Hvor rett og rimelig en slik lokalisering er, vil fremgå av talleksersisen nedenfor.

Når både Busterud og HA skriftlig har meddelt at de ikke vektlegger det pasientenes talerør i SI, Brukerutvalget, mener, er det på sin plass å peke på noen tallstørrelser. Under debatten har vi erfart at både hamarordføreren og hamaravisa er mer bekvem med kvantitative størrelser framfor kvalitet. Her kan nevnes begeistringen for HSØs prosjektrapport. Den ruver i bokhylla, men kvaliteten står til ikke bestått. Og det er ikke få sensorer som har bedømt boka som Gjedrem bestilte og betalte 2,7 millioner for.

Nesten 75 prosent av de berørte ordførerne i Innlandet svarte Høie med å peke på Moelv som lokalisering av hovedsykehuset. Det er ikke urimelig å anta at minst samme prosentandel av alle som har lest rapporten, vender tommelen ned for den. Strykkarakteren sikres lenge før man har lest ferdig samfunnsanalysens bolker om reisetid, rekruttering, befolkningsfremskrivning og bruk av informanter. Hvis eksempelvis en journalist til hovedoppgaven etter et studium i faget, i sin kildehenvisning oppga «Flere informanter», hvilken tillit hadde kandidaten da inngitt hos sensor?

Siden mange er opptatt av grensa mellom tidligere Hedmark og Oppland som balanseaksen i øst-/vest-likevekten, kan forhåpentligvis disse tallene vise hvem i Innlandet som gir for at vi alle skal få et hovedsykehus:

Innlandet har cirka 371.000 innbyggere. Av disse er 189.000 «opplendinger», men rundt 6800 av disse bor i Jevnaker, som sogner til Ringerike sykehus. Da er det i overkant av 1800.00 igjen.

I Hedmark er det cirka 197.000 innbyggere. Rundt 40.000 har forsvunnet til Ahus/Kongsvinger og cirka 30.000 sogner til Tynset. Altså er det igjen nær 127.000 «hedmarkinger» som primært skal betjenes av andre enn Kongsvinger og Tynset.

Er det greit å kreve at 180.000 «opplendinger» skal ofres for at 127.000 «hedmarkinger» skal få sitt sykehus på Hamar eller i byens nærmeste omegn? Uansett blir det langt å for folk fra Lunner og Gran å reise til Brumunddal, eller enda verre, til Løten, til «sitt» sykehus.

Det er ikke langt til Oslo/Ringerike. Men gamle Oppland gir seg. De vil redde hovedsykehuset og sier JA til hovedsykehus i Moelv ved Mjøsbrua.

Hamar, Stange og Løten har begitt seg inn på en veg som kan føre til at hovedsykehuset havarerer. Og det er det verste som kan skje for pasientene.

Kommentarer til denne saken