«Jeg savner å være en stor gjeng igjen. Jeg savner å slippe å bekymre meg for ikke å smitte andre og måtte være forsiktig hele tiden og holde avstand til eldre mennesker.» Luciana Wassong (17) oppsummerer enkelt og sårt hvordan unntakstilstanden gjennom det siste året preger henne. Den sommeren hun var 16, ble helt annerledes. Bekymringen er stor for hvordan pandemien og alle inngripende tiltak over tid har påvirket våre unge.

Det er ikke beroligende at politiet det siste året ser økende bruk av sterkere narkotiske stoffer blant ungdommer i Gjøvik-distriktet. Ungdommer helt ned i 14-15-års alder. Salget avtales digitalt, der selgerne med noen tastetrykk når fram også til gutterommet. Tilbudet vil alltid være der, men det er en skremmende tendens hvis flere nå krysser den terskelen.

Det er en side av ungdomsmiljøet som vi er nødt til å åpne øynene for å se, når politikontakten forteller om unge som ikke synes livet de lever er verdt å ta vare på. De er noens barn, de går i noens klasser og de er ikke usynlige. Vi må tørre å se dem og bry oss. Og det må være tilgjengelig fagkompetanse som kan hentes inn når det trengs.

Derfor har Ap, Sp, SV, MDG og Rødt slått seg sammen for å få på plass 400 millioner kroner i ekstrabevilgninger til psykisk helse i den nye krisepakken for norsk økonomi, som legges fram fredag. Det er rundt regnet litt mer enn én million per kommune, og hensikten er at pengene skal betale for lavterskeltilbud og rask psykisk helsehjelp i kommunene og økt bemanning i skolehelsetjenesten. I tillegg til styrking av psykisk helsevern og utvidet tilbud på hjelpetelefonene. Om ikke regjeringen og FrP mot formodning skulle motsette seg en slik øremerking, er dette er en god start. Men det er neppe nok.

Vaksineringen har foreløpig ingen påvist sammenheng med den psykiske folkehelsen. Disse millionene er å anse som et skippertak på områder som trenger finansiering av varige lavterskelløsninger.

Enn så lenge gjør vi så godt vi kan i den nye hverdagen. Luciana Wassong er normalt raus med klemmene, og deltar i OAs digitale klemmeaksjon #OAklemmer. Gjør det du også. Du kjenner helt sikkert noen som trenger en koselig oppmuntring.