De eldres avtale – kontrakt – er den at vi som er eldre har betalt inn årlig et beløp som skal gå til et fond hvor våre pensjoner skal betales ut etter oppnådd pensjonsalder. Dette er trygdeavgiften hvor vi betaler inn til staten, og vi har etter dette et krav om pensjoner hvor våre pensjoner opprinnelig skulle følge lønns- og prisutviklingen. Våre innbetalinger til fremtidig pensjon er gjort, for mange i full tid på 30 år.

Hvis det regjerende parti skulle få igjennom denne såkalte reformen, vet jeg klart hvilket parti jeg ikke skal stemme på om et år.

Disse ungdommer som sier de ikke vil være med å betale for pensjoner som skal utbetales kan være beroliget. Vi eldre skal bare få våre penger tilbake i form av pensjon. Å prøve å begrense disse utbetalinger til pensjoner, er en form for røveri, intet mindre.

Det interessante er hva de enkelte partier mener om saken?