De ansatte ved legevakta trues på hver vakt

Arbeidstilsynet har irettesatt Gjøvik interkommunale legevakt for at de ansattes sikkerhet ikke er godt nok ivaretatt, går det fram av en tilsynsrapport.