Datasikkerhet på små legekontorer: – En fare for at alt forsvinner om det brenner

Små forhold, hull i kompetansen og et økende trusselbilde gjør datasystemene sårbare på mindre legekontorer, mener seniorrådgiver Jan Gunnar Broch.