Vi oppgir personlig informasjon på nettet.mDe firmaene som samler slik informasjon og selger det videre, gjør store penger.

Det fortalte den danske journalisten og forfatteren Pernille Tranberg, da hun foredro på sikkerhetskonferansen Security Divas før helgen.

Hun har selv opprettet mange falske identiteter på nettet. Hun anbefaler andre å gjøre det samme.

– Det handler om å kontrollere sine egne digitale fotavtrykk, sier hun. Alt vi legger igjen av personlig informasjon på nettet, blir nemlig samlet i «Big Data», store komplekse datasamlinger som inneholder verdifull informasjon. Denne informasjonen blir solgt til alt fra forsikringsselskap til bilutleiefirma og andre, som har interesse av å vite hva du gjør. Big Data blir av enkelte kalt «Vår tids krystallkule», fordi de inneholder informasjon som forteller mer om oss enn vi kanskje selv aner. En ting er i alle fall sikkert: Big data er big business

– Mange av firmaene som omsetter denne informasjonen om oss er styrtrike, påpekte Pernille Tranberg.

Pseudonymer

Tranberg fortalte de om lag 110 kvinnene i salen hvordan de enkelt kan opprette en falsk identitet, eller pseudonym om du vil, på fakenamegenerator.com. Det er nemlig viktig å ikke stjele navnet til noen andre, understreket hun. Det vil denne nettsiden sørge for at du ikke gjør

Selv bruker hun bare sin egentlige identitet når hun er på Twitter og når hun opptrer profesjonelt. Men på Facebook har hun et annet navn. Der heter hun Pia Tranberg. «Pia» er dessuten ti år yngre enn henne og lesbisk.

Alle vennene hennes på Facebook vet at Pia er et «pseudonym». Hun har også opprettet en tredje identitet, Nanna Bach, som hun bruker hver gang hun blir spurt om å oppgi sin identitet andre steder nettet.

Vi blir kartlagt

– På nettet blir vi kartlagt 100 prosent i alt vi gjør. Og Facebook Messenger er blant dem som samler aller mest informasjon om oss, sa Tranberg.

For to år siden skrev hun boka «Fake it -to control your digital identity», sammen med Steffan Heuer. Arbeidet med boka åpnet øynene hennes for både god og dårlig bruk av «big data»

– Forbrukerne er i stigende grad bekymret over at deres persondata samles, brukes og videreselges. Stadig flere begynner med «digitalt selvforsvar». Det er det god grunn til, hevdet Pernille Tranberg.